Lastenkulttuurikeskukset

Lastenkulttuurikeskuksilla on mahdollisuus hakea Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaattia helmikuusta 2022 alkaen. Vuoden 2021 aikana lastenkulttuurikeskuksille rakennettiin omat kestävän tulevaisuuden indikaattorit, jotka pohjautuvat taiteen perusopetuksen indikaattoreihin. Indikaattoreiden pilotointiin ja kehittämiseen osallistuivat Lastenkulttuurikeskus Rulla, Lastenkulttuurikeskus Pessi, Annantalo, Sagalundin Lastenkulttuurikeskus, Arkkitehtuuri- ja ympäristökoulu Lastu sekä Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu.

Vasemman laidan linkeistä löydät lastenkulttuurikeskusten kestävän tulevaisuuden indikaattorit sekä ohjeet itsearviointia ja sertifikaatin hakemista varten. Sertifikaatin hakeminen OKKA-säätiöltä on maksutonta, mutta lastenkulttuurikeskus sopii auditoijan kanssa auditointiin liittyvän työn kulujen korvaamisesta auditoinnin suositushintojen pohjalta.

OKKA-säätiö antaa tukea ja ohjausta itsearvioinnin tekemiseen ja sertifikaatin hakemiseen.

Yhteenveto sertifikaatin hakemisen vaiheista

VAIHE AIKATAULU OHJEET/MATERIAALI

Lastenkulttuurikeskus tekee hallinto- ja taidekasvatushenkilöstön ennakkokyselyn
ja arvioi toiminnan perustason vaatimusten täyttymisen

Henkilöstön kyselyyn annetaan vastausaikaa 2-3 viikkoa

Henkilöstön kyselyn jälkeen keke-työryhmä tms. tekee toiminnan perustason arvioinnin

Lastenkulttuurikeskuksen edustaja tai OKKA-säätiö kutsuu arvioijat henkilöstön arviointikyselyihin sekä perustason arviointiin eDelphi-järjestelmässä

 

Lastenkulttuurikeskuksen arviointiryhmä käy arviointikeskustelun ennakkokyselyn tulosten pohjalta

Arviointikeskusteluun varataan 2-3 tuntia OKKA-säätiö laatii lastenkulttuurikeskuksen ennakkokyselyn tulosten visualisoinnin

 

Lastenkulttuurikeskus laatii kehittämissuunnitelman arvioinnin tulosten pohjalta Lastenkulttuurikeskuksen yhteinen keskustelu arvioinnin tuloksista ja kehittämistavoitteista
Lastenkulttuurikeskus tilaa auditoinnin Noin 5-6 viikkoa ennen auditointipäivää Auditointi tilataan OKKA-säätiöltä
Lastenkulttuurikeskus toimittaa ennakkoaineiston auditoijalle Viimeistään 3 viikkoa ennen auditointia Ennakkokyselyiden ja arviointikeskustelun yhteenvedot
Toiminnan perustason arviointi (eDelphi)
Itsearviointiprosessin kuvaus (eDelphi)
Kehittämissuunnitelma
Lastenkulttuurikeskus sopii auditoijan kanssa auditoinnin ohjelmasta ja auditoijan korvauksesta Ennen auditointia Auditoinnin suositushinnat
Auditointi lastenkulttuurikeskuksessa 1 päivä Sertifikaatin myöntämisperusteiden täyttyminen
Auditoijan palaute ja auditointiraportti Auditoija toimittaa lastenkulttuurikeskukselle
3 viikon kuluessa auditoinnista
Auditointiraportti
Lastenkulttuurikeskus tekee mahdolliset korjaavat toimenpiteet auditoinnin jälkeen (toiminnan perustason vaatimukset, kehittämissuunnitelma) Auditoija ohjeistaa
Auditoija todentaa korjaavat toimenpiteet ja lastenkulttuurikeskuksen sitoutumisen kehittämissuunnitelmaan 0 – 12 kk lastenkulttuurikeskuksessa tapahtuneesta auditoinnista Näyttö arvioidaan lastenkulttuurikeskuksen toimittaman kirjallisen materiaalin tai etäkeskustelun perusteella
Lastenkulttuurikeskus hakee sertifikaattia 6 kk kuluessa auditoinnin läpäisystä Sertifikaattihakemus

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi