Peruskoulut ja lukiot

Vasemman laidan linkeistä löydät peruskoulujen ja lukioiden kestävän tulevaisuuden indikaattorit sekä ohjeet itsearviointia ja sertifikaatin hakemista varten. Sertifikaatin hakeminen OKKA-säätiöltä on maksutonta, mutta oppilaitos sopii auditoijan kanssa auditointiin liittyvän työn kulujen korvaamisesta auditoinnin suositushintojen pohjalta.

OKKA-säätiö antaa tukea ja ohjausta itsearvioinnin tekemiseen ja sertifikaatin hakemiseen.

Yhteenveto sertifikaatin hakemisen vaiheista

VAIHE AIKATAULU OHJEET/MATERIAALI

Koulu tekee hallinto- ja opetushenkilöstön ennakkokyselyn
ja arvioi toiminnan perustason vaatimusten täyttymisen

Henkilöstön kyselyyn annetaan vastausaikaa 2-3 viikkoa

Hekilöstön kyselyn jälkeen keke-työryhmä tms. tekee toiminnan perustason arvioinnin

Koulun edustaja tai OKKA-säätiö kutsuu arvioijat henkilöstön arviointikyselyihin sekä perustason arviointiin eDelphi-järjestelmässä

 

Koulun arviointiryhmä käy arviointikeskustelun ennakkokyselyn tulosten pohjalta

Arviointikeskusteluun varataan 2-3 tuntia OKKA-säätiö laatii koulun ennakkokyselyn tulosten visualisoinnin

 

Koulu laatii kehittämissuunnitelman arvioinnin tulosten pohjalta Koulun yhteinen keskustelu arvioinnin tuloksista ja kehittämistavoitteista
Koulu tilaa auditoinnin Noin 5-6 viikkoa ennen auditointipäivää Auditointi tilataan OKKA-säätiöltä
Koulu toimittaa ennakkoaineiston auditoijalle Viimeistään 3 viikkoa ennen auditointia Ennakkokyselyiden ja arviointikeskustelun yhteenvedot
Toiminnan perustason arviointi (eDelphi)
Itsearviointiprosessin kuvaus (eDelphi)
Kehittämissuunnitelma
Koulu sopii auditoijan kanssa auditoinnin ohjelmasta ja auditoijan korvauksesta Ennen auditointia Auditoinnin suositushinnat
Auditointi koulussa 1 päivä Sertifikaatin myöntämisperusteiden todentaminen
Auditoijan palaute ja auditointiraportti Auditoija toimittaa koululle
3 viikon kuluessa auditoinnista
Auditointiraportti
Koulu tekee mahdolliset korjaavat toimenpiteet auditoinnin jälkeen (toiminnan perustason vaatimukset, kehittämissuunnitelma) Auditoija ohjeistaa
Auditoija todentaa korjaavat toimenpiteet ja koulun sitoutumisen kehittämissuunnitelmaan 0 – 12 kk koulussa tapahtuneesta auditoinnista Näyttö arvioidaan koulun toimittaman kirjallisen materiaalin tai etäkeskustelun perusteella
Koulu hakee sertifikaattia 6 kk kuluessa auditoinnin läpäisystä Sertifikaattihakemus

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi