Peruskoulut ja lukiot

Vasemman laidan linkeistä löydät peruskoulujen ja lukioiden kestävän kehityksen kriteerit sekä ohjeet itsearviointia ja sertifikaatin hakemista varten. Sertifikaatin hakeminen OKKA-säätiöltä on maksutonta, mutta koulu sopii auditoijan kanssa auditointiin liittyvän työn kulujen korvaamisesta auditoinnin suositushintojen pohjalta.

Yhteenveto sertifikaatin hakemisen vaiheista

VAIHE AIKATAULU OHJEET/MATERIAALI

Oppilaitos tekee itsearvioinnin

Tehdään ryhmissä 2-3 kk
ajanjaksolla (2 tapaamista/ryhmä)
Itsearvioinnin ohjeet

Oppilaitos tilaa auditoinnin

5-6 viikkoa ennen suunniteltua auditointipäivää Tilataan OKKA-säätiöstä
Oppilaitos toimittaa ennakkoaineiston auditoijalle Viimeistään 3 viikkoa ennen auditointipäivää Itsearvioinnin kysymyslistat
Muu auditoijan edellyttämä materiaali
Oppilaitos sopii auditoijan kanssa auditoinnin ohjelmasta ja auditoijan korvauksesta Ennen auditointia Auditointisuunnitelma
Auditoinnin suositushinnat
Auditointi oppilaitoksessa 1-2 päivää Auditoinnin esimerkkiohjelma
Audoitoijan palaute ja auditointiraportti Auditoija toimittaa oppilaitokselle
3 viikon kuluessa auditoinnista
Auditointiraportti
Oppilaitos tekee mahdolliset korjaavat toimenpiteet auditoinnin jälkeen Kolme kuukautta auditointiraportin vastaanottamisesta Auditoija ohjeistaa
Oppilaitos hakee sertifikaattia 6 kk kuluessa auditoinnin toteutuksesta Sertifikaattihakemus

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi