Itsearviointi

Tällä sivulla annetaan ohjeet ammatillisten oppilaitosten kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden itsearviointiin sertifikaatin hakemista varten. Sivun vasemman laidan valikosta löytyvät tarkemmat ohjeet itsearvioinnin eri vaiheista. Itsearvioinnin työkaluja ja ohjeita arvioinnin toteutuksesta voi hyödyntää myös täysin ilman sertifiointitavoitetta. Oppilaitos voi esimerkiksi valita arvioinnin kohteeksi vain jonkin indikaattoreiden osa-alueista (opetus, toimintakulttuuri tai johtaminen) ja tunnistaa siihen liittyviä kehittämisen kohteita.

Kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden itsearviointi tapahtuu verkkopohjaisen eDelphi-tulevaisuustyökalun avulla. Itsearvioinnin käynnistäminen edellyttää eDelphin käyttösopimuksen solmimista OKKA-säätiön kanssa. Itsearvioinnin toteutus järjestelmässä on oppilaitokselle maksutonta. OKKA-säätiö antaa ohjeistusta itsearvioinnin käynnistämiseen.

Arviointia tehdään johdon arviointiryhmässä sekä yksikkö- tai alakohtaisissa ryhmissä. Arvioinnin organisoinnista huolehtii oppilaitoksen nimeämä koordinaattori, joka luo OKKA-säätiön opastamana eDelphiin tarvittavat arviointikyselyt ja kutsuu ryhmien jäsenet tekemään arviointia. Ryhmän aloituskokouksessa koordinaattori esittelee indikaattorit ja ohjeistaa arvioinnin. Arviointi käynnistyy yhteisesti ja sitä jatketaan yksilötyöskentelynä esimerkiksi 2-4 viikon ajan. Arviointikyselyn sulkemisen jälkeen koordinaattori laatii tuloksista raportin, jota käsitellään ryhmän yhteenvetokeskustelussa. Kaikkien ryhmien yhteisiä tuloksia käsitellään oppilaitoksen tasolla käytävässä keskustelussa, jonka pohjalta linjataan tulevaisuuden kehittämistavoitteet.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi