Auditoijien pätevyys

Ulkoinen auditoija

Oppilaitoksen kestävän kehityksen auditoijakoulutuksen hyväksyttävästi suorittaneet henkilöt saavat auditoijan pätevyystodistuksen, jonka perusteella auditoija lisätään OKKA-säätiön auditoijarekisteriin. Rekisteröidyn auditoijan on suoritettava ensimmäisen ulkoinen arviointi OKKA-säätiön ohjauksessa. Auditoijapätevyyden ylläpito edellyttää säännöllistä täydennyskoulutukseen ja ulkoisiin arviointeihin osallistumista. OKKA-säätiö ylläpitää rekisteristä pätevistä auditoijista ja valvoo auditoijien pätevyyttä. OKKA-säätiöllä on oikeus peruuttaa auditoijan pätevyys.

Auditoijan jääviys

Auditoija ei voi arvioida organisaatiota, jonka opetuksen, koulutuksen tai toiminnan järjestäjä on samalla auditoijan oma työnantaja. Auditoija ei voi arvioida organisaatiota myöskään siinä tapauksessa, että hän on toiminut auditoinnin kohteena olevan organisaation kehitystyön ohjaajana tai kouluttajana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että auditoija voi ohjata organisaatiota itsearvioinnin toteutukseen ja sertifikaatin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Auditoijakoulutus

Auditoijakoulutus koostuu peruskoulutuksesta ja täydennyskoulutuksesta. Koulutuksia järjestää OKKA-säätiö yhdessä asiantuntijakumppaneiden kanssa.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi