Indikaattorit

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin myöntäminen perustuu Oppilaitosten kestävän tulevaisuuden indikaattoreihin (OKKA-säätiö 2020, 2021, 2022), joista on laadittu versiot peruskouluille ja lukioille, ammatillisille oppilaitoksille, vapaalle sivistystyölle, taiteen perusopetukselle, järjestöille ja lastenkulttuurikeskuksille.

Kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden osat ovat
1. opetus (järjestöt: järjestötyö; lastenkulttuurikeskukset: taidekasvatus)
2. toimintakulttuuri
3. johtaminen

Sertifiointi ja sitä varten tehtävä auditointi koskevat aina kriteerien/indikaattoreiden kaikkia osa-alueita. Indikaattoreita ei pisteytetä, vaan tavoitteena on tunnistaa edellä mainittujen kolmen toimintavan painotukset ja suhteet. Jokaiseen indikaattoriin liittyy lisäksi toiminnan perustason vaatimus, joka sertifikaattia hakevan organisaation tulee täyttää. Eri organisaatiomuodoille on laadittu oma sovellus indikaattoreista.

Sivun vasemman laidan valikosta voit tutustua eri organisaatiomuotojen kestävän tulevaisuuden indikaattoreihin.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi