Sertifikaatin myöntämisperusteet

Kestävän tulevaisuuden indikaattoreihin perustuvassa arvioinnissa sertifioinnille ei ole asetettu pisterajoja. Sertifikaatin myöntäminen perustuu oppilaitoksen, järjestön tai lastenkulttuurikeskuksen itsearviointiprosessiin, kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimusten täyttymiseen ja organisaation sitoutumiseen kehittämissuunnitelman toteutukseen. Alla olevista linkeistä voit tutustua tarkemmin eri organisaatiomuotojen sertifikaatin myöntämisperusteisiin.

Peruskoulut ja lukiot
Ammatilliset oppilaitokset
Vapaa sivistystyö
Taiteen perusopetus
Järjestöt
Lastenkulttuurikeskukset

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi