Sertifikaatin myöntämisperusteet

PERUSKOULUT JA LUKIOT

Sertifikaatin myöntämisen edellytyksenä on, että oppilaitos täyttää vasemman laidan valikoista löytyvät kouluastekohtaiset minimipistemäärät Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien eri osista. Oppilaitos arvioi ensin itsearvioinnissa pisteiden täyttymistä vastaamalla itsearvioinnin kysymyslistojen kysymyksiin. Ulkoisessa arvioinnissa auditoija todentaa näytön kriteerien täyttymisestä ja vahvistaa oppilaitoksen saaman pistemäärän. Auditoijan tulee toimittaa oppilaitokselle kolmen viikon kuluessa auditoinnista auditointiraportti, jossa esitetään oppilaitoksen saama pisteytys kriteereittäin sekä mahdolliset korjaavat toimenpiteet sertifikaatin saamiseksi.

AMMATILLISET OPPILAITOKSET, VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOKSET, TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPPILAITOKSET, JÄRJESTÖT JA LASTENKULTTUURIKESKUKSET

Kestävän tulevaisuuden indikaattoreihin perustuvassa arvioinnissa sertifioinnille ei ole asetettu pisterajoja. Sertifikaatin myöntäminen perustuu oppilaitoksen, järjestön tai lastenkulttuurikeskuksen itsearviointiprosessiin, kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimusten täyttymiseen ja organisaation sitoutumiseen kehittämissuunnitelman toteutukseen. Alla olevista linkeistä voit tutustua tarkemmin eri organisaatiomuotojen sertifikaatin myöntämisperusteisiin.

Ammatilliset oppilaitokset
Vapaa sivistystyö
Taiteen perusopetus
Järjestöt
Lastenkulttuurikeskukset

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi