Uusimisauditointien yhdistäminen

Oppilaitos voi tahdistaa samaan aikatauluun eri yksiköidensä, koulutusalojensa tai koulutusmuotojensa sertifikaattien uusimisauditoinnit. Uusimisauditointien yhdistämisen tavoitteena on vähentää oppilaitoksen päällekkäistä ja ylimääräistä arviointityötä ja ulkoisten auditointien määrää sekä tarjota oppilaitokselle mahdollisuus sovittaa kestävän kehityksen arvioinnit oppilaitoksen muun toiminnan arvioinnin vuosisykliin. Uusimisauditointien yhdistämisen lähtökohtana on, että auditointien avulla voidaan edelleen varmistaa riittävän kattavasti sertifikaatin myöntämisperusteiden mukaisen toiminnan tason säilyminen ja jatkuvan parantamisen toteutuminen.

Uusimisauditointien yhdistäminen perustuu oppilaitoksen esittämään auditointiohjelmaan, jonka OKKA-säätiö vahvistaa. Ohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi