Uusimisauditointien ja sertifikaattien yhdistäminen

Oppilaitos voi tahdistaa samaan aikatauluun eri yksiköidensä, koulutusalojensa tai koulutusmuotojensa sertifikaattien uusimisauditoinnit. Uusimisauditointien yhdistämisen tavoitteena on vähentää oppilaitoksen päällekkäistä ja ylimääräistä arviointityötä ja ulkoisten auditointien määrää sekä tarjota oppilaitokselle mahdollisuus sovittaa kestävän kehityksen arvioinnit oppilaitoksen muun toiminnan arvioinnin vuosisykliin. Uusimisauditointien yhdistämisen lähtökohtana on, että auditointien avulla voidaan edelleen varmistaa riittävän kattavasti sertifikaatin myöntämisperusteiden mukaisen toiminnan tason säilyminen ja jatkuvan parantamisen toteutuminen. Uusimisauditointien yhdistäminen perustuu oppilaitoksen esittämään auditointiohjelmaan, jonka OKKA-säätiö vahvistaa. Ohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan.

Oppilaitos voi myös yhdistää sen yksiköille tai koulutusaloille aiemmin myönnetyt sertifikaatit. Mikäli oppilaitos on edennyt toimintansa sertifioinneissa yksikkö tai ala kerrallaan, sertifikaatit voidaan yhdistää koko oppilaitoksen toimintaa koskevaksi yhdeksi sertifikaatiksi, kun viimeinen yksikkö tai ala on läpäissyt auditoinnin.

Oppilaitoksen sertifikaattia voidaan myös laajentaa käsittämään uusia koulutusmuotoja. Esimerkiksi vapaan sivistystyön sertifikaatin omaava oppilaitos voi sertifioida antamansa perusopetuksen tai lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen tai ammatillisen koulutuksen ja laajentaa sertifikaattinsa koskemaan myös näitä koulutusmuotoja.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi