Korjaavat toimenpiteet

Mikäli oppilaitos, järjestö tai lastenkulttuurikeskus ei täytä ulkoisessa auditoinnissa sertifikaatin myöntämisperusteiden vaatimuksia, sen tulee esittää auditoijalle selvitys korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta vaatimusten täyttämiseksi.

Sertifikaattia hakevalla organisaatiolla on kolmen kuukauden määräaikana auditoijan antaman raportin saapumisesta lukien mahdollisuus toimittaa auditoijalle kirjallinen selvitys korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta. Vaihtoehtoisesti organisaatio voi esittää korjaavat toimenpiteet samassa yhteydessä, kun auditoija todentaa organisaation sitoutumisen kehittämissuunnitelman toteutumiseen (0-12 kk auditoinnista).

Mikäli oppilaitos, järjestö tai lastenkulttuurikeskus ei anna auditoijalle selvitystä korjaavien toimenpiteiden toteutuksesta määräajassa tai auditoija on hylännyt korjaavat toimenpiteet täydennystenkin jälkeen, ennen sertifikaatin hakemista tehdään organisaatiossa uusi auditointi, jossa todennetaan korjaavien toimenpiteiden toteutuminen. Auditoijan tulee antaa vahvistus toimenpiteiden toteutumisesta viikon kuluessa uudesta auditoinnista.

Sertifikaatin hakeminen on mahdollista kuuden kuukauden ajan auditoinnin hyväksymisestä lähtien (auditointiraportin allekirjoituspäivämäärä). Edellä esitettyihin määräaikoihin ei lasketa mukaan normaaleja kesä- ja talviloma-aikoja.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi