Sertifikaatin hakeminen

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaattia haetaan Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiöltä. Säätiön hallitus myöntää sertifikaatin perustuen ulkoisen auditoijan allekirjoittamaan auditointiraporttiin, jossa vahvistetaan, että sertifikaattia hakeva oppilaitos, järjestö tai lastenkulttuurikeskus täyttää Oppilaitosten kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden vaatimukset. Sertifikaattia voi hakea auditointiraportin perusteella kuuden kuukauden ajan auditoinnin hyväksymisestä lähtien (auditointiraportin allekirjoituspäivämäärä).

Sertifikaattia hakevan organisaation tulee toimittaa OKKA-säätiölle kirjallinen sertifikaattihakemus.  Auditoija toimittaa auditointiraportin suoraan OKKA-säätiöön. Sertifikaattihakemus ja auditointiraportti lähetetään allekirjoitettuna ja skannattuna versiona sähköpostilla OKKA-säätiölle. Järjestysnumerolla ja organisaation nimellä varustettu sertifikaattitodistus sekä sertifikaattiviiri luovutetaan sertifikaatin myöntämisen jälkeen oppilaitoksen, järjestön tai lastenkulttuurikeskuksen esittämässä tilaisuudessa. Tämän lisäksi organisaatio saa oikeuden käyttää Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin logoa omassa viestinnässään.

OKKA-säätiö voi käyttää oppilaitoksen, järjestön tai lastenkulttuurikeskuksen laatiman itsearviointiraportin sekä auditointiraportin tietoja Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin järjestelmän kehittämiseen tai tutkimustarkoituksiin siten, että yksittäisen organisaation tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman organisaation suostumusta.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi