Keke koulussa

Kestävä kehitys koulun arjessa

Kestävä kehitys koostuu ekologisesta, sosiaalisesta, taloudellisesta ja kulttuurisesta ulottuvuudesta. Ne näkyvät koulun arjessa monin eri tavoin. Vastuu ympäristöstä on kestävän kehityksen kivijalka. Keke ei ole vain jätteiden lajittelua, vaan siihen liittyvät monet koulun kehittämiskohteet ja painopistealueet.


KUVA: Esimerkkejä kestävän kehityksen teemoista koulun arjessa (Keke koulussa -esite).

Kestävä kehitys opetuksessa

Kestävän kehityksen teemojen tarkastelu eri oppiaineiden näkökulmista auttaa oppilaita hahmottamaan luonnon, talouden ja yhteiskunnan toimintaa ja vuorovaikutussuhteita. Samalla kasvaa ymmärrys yhteistyön merkityksestä keke-kysymysten ratkaisemisessa. On tärkeää, että tietoja ja taitoja opitaan myös käytännössä koulun ympäristöissä. Kokemusten kautta oppilaan ympäristösuhde syvenee ja keke-asioille syntyy omakohtaisia merkityksiä. Kun oppilaat otetaan mukaan koulutyön suunnitteluun, he oppivat myös tärkeitä osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet tarjoavat oivan mahdollisuuden opettajien yhteiseen suunnitteluun ja keken sisällyttämiseen osaksi opetusta!


KUVA: Esimerkkejä eri oppiaineiden keke-sisällöistä (Keke koulussa -esite).

Lue lisää Keke koulussa -esitteestä ja oppaasta!

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi