Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet

Tällä sivulla annetaan esimerkkejä Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet -teeman toteutuksesta opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyössä.

Teemojen toteuttaminen

Oppilaitoksen valitsemat vuosittaiset teemat ja kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteet toteutuvat opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Eri henkilöstöryhmien edustajat ja opiskelijat osallistuvat toimintaan.

Teema opetuksessa Teema toimintakulttuurissa
 • Tutustuminen paikallisiin historiallisiin kohteisiin, rakennuksiin ja muihin kulttuurikohteisiin
 • Vierailu maatilalle, museoon tai muuhun kulttuurilaitokseen
 • Perinteiset työmenetelmät ja -välineet omalla ammattialalla
 • Työpajat, joissa työskennellään vanhoja työmenetelmiä käyttäen
 • Nykyisen ja entisaikojen yhteiskunnan toiminnan ja ihmisten elintapojen vertailu
 • Teatterin ja draaman ja sanataiteen käyttö kulttuurihistorian opetuksessa
 • Kuvataiteen hyödyntäminen historian tulkinnan keinona
 • Video- tai valokuvaesityksen tekeminen paikallishistoriasta ja kulttuuriympäristöistä
 • Oman oppilaitoksen historian kartoitus
 • Opiskelijoiden tekemä haastattelututkimus paikallisesta historiasta, tavoista ja tarinoista ym.
 • Perinteisiin liittyvät teemapäivät ja näyttelyt
 • Perinnejuhlat
 • Oppilaitoksen ja sen lähiympäristön historian ja perinteiden tekeminen näkyväksi

Toimintatapojen vakiinnuttaminen

Oppilaitos vakiinnuttaa kestävän kehityksen teemoihin liittyviä vaikuttavia toimintatapoja pysyväksi osaksi opetusta tai oppilaitoksen toimintakulttuuria.

Toimintatavat Vakiinnuttaminen
 • Kulttuuriympäristöaiheisten teemapäivien, tapahtumien ja vierailujen vakiinnuttaminen vuosittaiseen opetuksen toteutukseen
 • Teemapäivien ja tapahtumien kirjaaminen vuosisuunnitelmaan
 • Opettajien täydennyskoulutus kulttuuriperinnöstä
 • Kulttuuriympäristöpolun toteutus oppilaitoksen lähiympäristössä
 • Polun merkintä, ohjeet, kartat, ylläpidon vastuut
 • Oppilaitoksen historian esittely oppilaitoksen tiloissa
 • Pysyvät esittelyposterit tai valokuvanäyttely, tms., kuvauksen laatiminen oppilaitoksen verkkosivuille
Tekniset ratkaisut
 • Koulurakennuksen ja pihaympäristön kulttuurihistoriallisten kohteiden ennallistaminen
 • Kulttuuriympäristöpolun rakentaminen
Lakisääteiset vaatimukset
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki
 • Rakennussuojelulaki
 • Muinaismuistolaki
 • Luonnonsuojelulaki
 • Maatalouden ympäristötuet

Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa

Oppilaitos tiedottaa teemoihin liittyvästä toiminnasta sidosryhmiään ja toteuttaa teemoihin liittyvää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Esimerkkejä teemaan liittyvistä yhteistyötahoista
 • Kylätoimikunnat
 • Nuorisoseurat
 • Perinneyhdistykset
 • Marttaliitto
 • Museot
 • Kirjastot
 • Eri taiteenalojen ammattilaiset

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi