Korjaavat toimenpiteet

Auditoija voi jossain tapauksessa tulla siihen tulokseen, että sertifikaatin myöntämisperusteiden vaatimukset eivät täyty (itsearvioinnin toteutus, toiminnan perustason arviointi ja kehittämissuunnitelma). Tällöin auditoija edellyttää järjestöltä korjaavia toimenpiteitä ennen kuin auditointi katsotaan läpäistyksi. Auditoija yksilöi auditointiraportissa vaatimukset, jotka eivät täyty. Järjestö antaa auditoijalle selvityksen korjaavista toimenpiteistä kolmen kuukauden kuluessa auditointiraportin saamisesta tai vaihtoehtoisesti samassa yhteydessä kun auditoija todentaa järjestön sitoutumisen kehittämissuunnitelman toteutukseen (0-12 kk auditoinnista).

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi