Korjaavat toimenpiteet

Auditoija antaa sertifikaattia hakevalle organisaatiolle tarkemman palautteen kriteerien (peruskoulut ja lukiot) tai sertifikaatin myöntämisperusteiden (muut organisaatiot) täyttymisestä auditointiraportissa. Jos auditoinnissa on havaittu puutteita, organisaation tulee tehdä auditoijan esittämät mahdolliset korjaavat toimenpiteet kolmen kuukauden määräajassa. Auditoija todentaa toimenpiteet organisaatiossa organisaation kirjallisen selvityksen tai verkkoyhteydellä tapahtuvan etäauditoinnin avulla. Auditoijan hyväksyntä kirjataan auditointiraporttiin.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi