Korjaavat toimenpiteet

Auditoija voi jossain tapauksessa tulla siihen tulokseen, että sertifikaatin myöntämisperusteiden vaatimukset eivät täyty (itsearvioinnin toteutus, toiminnan perustason arviointi ja kehittämissuunnitelma). Tällöin auditoija edellyttää oppilaitokselta korjaavia toimenpiteitä ennen kuin auditointi katsotaan läpäistyksi. Auditoija yksilöi auditointiraportissa vaatimukset, jotka eivät täyty. Oppilaitos antaa auditoijalle selvityksen korjaavista toimenpiteistä kolmen kuukauden kuluessa auditointiraportin saamisesta tai vaihtoehtoisesti samassa yhteydessä kun auditoija todentaa oppilaitoksen sitoutumisen kehittämissuunnitelman toteutukseen (0-12 kk auditoinnista).

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi