Ennakkoaineiston toimittaminen

Sertifioinnin sääntöjen mukaan oppilaitoksen on toimitettava auditoijalle kokonaisuudessaan täytetyt itsearvioinnin kysymyslistat viimeistään kolme viikkoa ennen auditointipäivää. Lisäksi auditoija voi pyytää oppilaitokselta muita tarpeelliseksi katsomiaan dokumentteja.

Peruskoulut ja lukiot sekä vapaan sivistystyön oppilaitokset täyttävät itsearvioinnin Word-lomakkeille. Lomakkeet ja muu aineisto lähetetään auditoijalle sähköpostin liitteenä. Itsearviointilomakkeet läheteään myös OKKA-säätiöön.

Ammatilliset oppilaitokset toteuttavat itsearvioinnin Kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmässä. Kun itsearviointi on tehty järjestelmään, oppilaitos ilmoittaa OKKA-säätiölle arvioinnin valmistumisesta. Tämän jälkeen OKKA-säätiö avaa auditoijalle pääsyn tarkastelemaan itsearviointeja. HUOM! Muu aineisto toimitetaan auditoijalle sähköpostin liitteenä.

Auditoijalle voidaan antaa lisäksi mahdollisuus kirjautua tutustumaan oppilaitoksen intranetissä olevaan materiaaliin.

Lisätietoa itsearvioinnin toteutuksesta:
Peruskoulut ja lukiot
Ammatilliset oppilaitokset
Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi