Auditoinnin tilaaminen

Oppilaitos tilaa auditoinnin OKKA-säätiöstä, joka etsii oppilaitokselle auditoijan. Suositeltavaa on, että oppilaitoksella on valmiina joitakin päivämääräehdotuksia auditoinnille ennen yhteydenottoa OKKA-säätiöön. Auditoinnin tilaus OKKA-säätiöstä tulisi tehdä viimeistään kuusi viikkoa ennen suunniteltua auditoinnin ajankohtaa, jolloin auditoija on helpompi löytää.

Oppilaitos sopii suoraan auditoijan kanssa ulkoisen arvioinnin toteuttamisesta ja auditoijan saamasta korvauksesta. Arvioinnin onnistumisen kannalta on tärkeää, että auditoinnin toteutus suunnitellaan etukäteen yhteistyössä auditoijan kanssa. Oppilaitos nimeää yhteyshenkilön, joka vastaa auditoinnin järjestelyistä oppilaitoksen puolesta.

OKKA-säätiö on määritellyt auditointien suositushinnat, jotka toimivat pohjana auditoijan korvauksesta käytävälle neuvottelulle oppilaitoksen ja auditoijan välillä. Suositeltavaa on, että auditoija esittää ennen auditointia oppilaitokselle tarjouksen auditoinnin kokonaiskustannuksista.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi