Auditoinnin suunnittelu

Ulkoisen arvioinnin toteutus perustuu suurelta osin oppilaitoksen itsearviointiraportissa antamiin tietoihin. Tavoitteena on, että auditoija pystyy päättelemään raportin pohjalta melko pitkälle, täyttyvätkö kriteerien vaatimukset. Oppilaitoksessa tapahtuvan auditoinnin rooli on varmistava. Siinä myös paneudutaan tarkemmin niihin asioihin, jotka itsearviointiraportin pohjalta näyttävät vaativan tarkempaa selvitystä.

Auditoija suunnittelee itsearviointiraportin perusteella oppilaitoksessa tarkastettavat kohteet ja asiat sekä haastateltavat henkilöt, ja laatii auditointisuunnitelman aikatauluineen. Yhteistyössä auditoijan ja oppilaitoksen välillä sovitaan hyvissä ajoin ennen auditointipäivää mm. avainhenkilöiden haastattelujen aikataulusta, oppilaitoksen tilojen kierroksesta, haastattelutilasta ja siellä tarvittavista apuvälineistä sekä dokumenteista, joita auditointitilanteessa tulisi olla saatavilla.

Myös yhteisen palautekeskustelun aikataulu tulee selvittää etukäteen. Oppilaitos tiedottaa henkilöstölle ja oppilaille ennakkoon arvioinnin tavoitteista ja toteutuksesta. Ulkoinen arviointi saattaa herättää epäluuloja tai se voidaan kokea valvontana tai tarkastustoimintana. Siksi on tärkeää, että kaikki ymmärtävät, että arviointia tehdään oppilaitoksen toiminnan kehittämiseksi.

Sivun vasemman laidan linkeistä löydät lisätietoa auditoinnin suunnittelusta.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi