Raportointi ja palaute

Auditoijalla on kolme viikkoa aikaa laatia virallinen auditointiraportti, jossa selvitetään Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien täyttyminen kriteereittäin. Raporttiin kirjataan myös poikkeamat kriteereistä tai kriteerien osa-alueista, joissa sertifioinnin edellyttämät pisterajat eivät täyty. Oppilaitoksella on auditointiraportin vastaanottamisesta lukien kolme kuukautta aikaa esittää auditoijalle kirjallinen selvitys vaatimusten täyttämiseksi tehtyjen korjaavien toimenpiteiden toteutuksesta.

Virallisen auditointiraportin lisäksi auditoija lähettää oppilaitokselle myös vapaamuotoisen kirjallisen palautteen auditoinnissa todetuista vahvuuksista ja kehittämisen kohteista. Palautteen sopiva laajuus on 2-3 arkkia ellei oppilaitos ole toivonut auditoijalta kattavampaa palautetta esimerkiksi jostain tietystä toiminnan osa-alueesta.

Sivun vasemman laidan linkeistä löydät auditointiraporttipohjat sekä ohjeistusta poikkeamien ja korjaavien toimenpiteiden määrittelyyn ja vapaamuotoisen palautteen antamiseen.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi