Auditoinnin toteutus

Auditointipäivä alkaa yleensä aloituskokouksella, jossa oppilaitoksen puolelta ovat läsnä johdon edustajat, kestävän kehityksen ryhmä sekä mahdollisesti myös muita henkilöstön jäseniä. Kokouksessa tarkennetaan auditoinnin aikataulu ja aloitetaan haastattelut. Tämän jälkeen toteutetaan kierros oppilaitoksessa, jonka aikana auditoija haastattelee opettajia, muuta henkilöstöä ja oppilaita sekä katselmoi tiloja. Haastattelut voidaan myös tehdä samassa paikassa ja tutustua tiloihin erikseen.

Kun tarvittavat haastattelut on tehty, auditoija varaa aikaa yhteenvedon tekemiseen. Auditointipäivän päätteeksi käydään palautekeskustelu, johon oppilaitoksen henkilöstö ja oppilaat voivat osallistua. Keskustelussa sovitaan mahdollisista korjaavista toimenpiteistä, ja auditoija antaa myös yleisen palautteen oppilaitoksen vahvuuksista ja kehittämisen kohteista. Auditoija toimittaa kattavamman kirjallisen palautteen jälkikäteen.

Sivun vasemman laidan valikosta voit tutustua tarkemmin auditoinnin toteutuksen eri vaiheisiin.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi