Ravinto ja terveys

Tällä sivulla annetaan esimerkkejä Ravinto ja terveys -teeman toteutuksesta opetuksessa ja koulun arjessa. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi koulun kestävän kehityksen ohjelmatyössä.

Teemojen toteuttaminen

Oppilaitoksen valitsemat vuosittaiset teemat ja kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteet toteutuvat opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Eri henkilöstöryhmien edustajat ja oppilaat osallistuvat toimintaan.

Teema opetuksessa Teema koulun arjessa
 • Ruuantuotannon ympäristö-, sosiaaliset- ja kulttuuriset vaikutukset
 • Ruoka ja ilmastonmuutos
 • Terveys- ja ravitsemuskasvatus opetuksessa (terveyskasvatus, liikunta, biologia, kotitalous)
 • Koulu- ja paikkakuntakohtaiset terveyteen liittyvät kysymykset
 • Tutustuminen kunnan terveyspalveluihin
 • Oppilaiden tekemä koulun työympäristön terveellisyyskartoitus (esim. valaistus, lämpötila, melu, sisäilman laatu, ergonomia)
 • Päihdeohjelmat (esim. Lions Quest, Lapselle selvä elämä, Uskalla-ohjelma, Smokefree Class)
 • Tupakoinnin ja päihteiden vastaiset kampanjat / teemapäivät
 • Liikuntapäivät ja retket
 • Välituntiliikunnan aktivointi
 • Terveellisen ruuan teematapahtumat
 • Luomuruoka kouluruokailussa, ekologiset ruokavalinnat vuodenaikojen mukaan
 • Mahdollisuus terveellisten välipalojen nauttimiseen
 • Välituntiliikunnan aktivointi
 • Koulumatkat liikkuen -kampanja, liikunta/harrastekerhotoiminnan käynnistäminen

Toimintatapojen vakiinnuttaminen

Oppilaitos vakiinnuttaa kestävän kehityksen teemoihin liittyviä vaikuttavia toimintatapoja pysyväksi osaksi opetusta tai oppilaitoksen toimintakulttuuria.

Toimintatavat Vakiinnuttaminen
 • Käytännöt tupakoinnin ja päihteiden käytön ehkäisemiseksi
 • Tupakointia ja päihteiden käyttöä koskevien määräysten kirjaaminen järjestyssääntöihin, sääntöjen noudattamisen seuranta ja valvonta
 • Vuosittaiset liikuntapäivät ja terveyden edistämisen teemapäivät TAI
 • Vuosittainen kampanjaviikko tai lukuvuoden kestävä ”pistekilpailu” koulu- ja työmatkojen kulkemiseksi jalan tai pyörällä
 • Teemapäivien ja kampanjoiden kirjaaminen koulun vuosisuunnitelmaan
 • Pelit, leikit, kilpailut tms. välituntiliikunnan aktivoijina
 • Välituntiliikunnan aktivoinnin toimintamallit ja vastuuhenkilöt
 • Liikunta- ja harrastekerhotoiminta
 • Kerhotoiminnan resursointi ja vastuuhenkilöt
 • Koulun terveys- ja hyvinvointisuunnitelma tai ohjelma osana kestävän kehityksen ohjelmaa
 • Kouluyhteisön terveyden edistämisen ja ohjelman toteutuksen koordinointi esim. oppilashuoltoryhmän toimesta
 • Työympäristön terveellisyyden seuranta säännöllisin kyselyin ja mittauksin
Tekniset ratkaisut
 • Työympäristön terveellisyyden kartoitus ja parannustoimet (valaistus, lämpötila, sisäilman laatu, melu, ergonomiset tekijät)
 • Välituntiliikuntaa edistävien liikunta- ja leikkivälineiden hankinta
Lakisääteiset vaatimukset
 • Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi
 • Alkoholilaki
 • Huumausainelaki
 • Työturvallisuuslaki
 • Terveydensuojelulaki
 • Koululainsäädäntö

Verkottuminen

Oppilaitos tiedottaa teemoihin liittyvästä toiminnasta sidosryhmiään ja toteuttaa teemoihin liittyvää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Esimerkkejä teemaan liittyvistä yhteistyötahoista
 • Koulutuksen järjestäjä
 • Järjestöt

Kartoituslomakkeita

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi