Kuljetukset ja liikkuminen

Tällä sivulla annetaan esimerkkejä Kuljetukset ja liikkuminen -teeman toteutuksesta opetuksessa ja koulun arjessa. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi koulun kestävän kehityksen ohjelmatyössä.

Teemojen toteuttaminen

Oppilaitoksen valitsemat vuosittaiset teemat ja kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteet toteutuvat opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Eri henkilöstöryhmien edustajat ja oppilaat osallistuvat toimintaan.

Teema opetuksessa Teema koulun arjessa
 • Eri liikkumismuotojen ympäristövaikutukset ja vähäpäästöiset kulkutapavalinnat
 • Liikkuminen ja ilmastonmuutos
 • Oman matkapäiväkirjan pitäminen ja tulosten analysointi
 • Eri liikennevälinein tehdyn lomamatkan hiilidioksidipäästöjen vertailu päästölaskurilla
 • Asiantuntijoiden vierailut kouluun
 • Koulumatkat liikkuen -kampanja tai ”pistekilpailu”
 • Teemapäivä tai näyttely liikenteen ympäristövaikutuksista
 • Taloudellisen ajotavan koulutus henkilöstölle

Toimintatapojen vakiinnuttaminen

Oppilaitos vakiinnuttaa kestävän kehityksen teemoihin liittyviä vaikuttavia toimintatapoja pysyväksi osaksi opetusta tai oppilaitoksen toimintakulttuuria.

Toimintatavat Vakiinnuttaminen
 • Toimiva ja laajasti käytössä oleva henkilöstön kimppakyytijärjestelmä
 • Käytännöt kimppakyytien sopimisesta
 • Vuosittainen kampanjaviikko tai lukuvuoden kestävä ”pistekilpailu” koulu- ja työmatkojen kulkemiseksi jalan tai pyörällä
 • Kampanjan tai pistekilpailun sisällyttäminen koulun vuosisuunnitelmiin
 • Julkisten kulkuvälineiden käyttäminen sekä bussi- ja junaliikenteen suosiminen lentoliikenteeseen nähden virkamatkoilla
 • Matkustusohjeet virkamatkoille, toteutumisen seuranta
Tekniset ratkaisut
 • Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen oppilaitoksen ajoneuvojen hankinnassa
 • Pyörätelineiden hankinta koulun pihalle

Verkottuminen

Oppilaitos tiedottaa teemoihin liittyvästä toiminnasta sidosryhmiään ja toteuttaa teemoihin liittyvää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Esimerkkejä teemaan liittyvistä yhteistyötahoista
 • Motiva
 • Ympäristöjärjestöt
 • 4H-järjestö
 • Autokoulut
 • Koulutuksen järjestäjä
 • Kodit ja vanhemmat

Kartoituslomakkeita

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi