Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito

Tällä sivulla annetaan esimerkkejä Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito -teeman toteutuksesta opetuksessa ja koulun arjessa. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi koulun kestävän kehityksen ohjelmatyössä.

Teemojen toteuttaminen

Oppilaitoksen valitsemat vuosittaiset teemat ja kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteet toteutuvat opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Eri henkilöstöryhmien edustajat ja oppilaat osallistuvat toimintaan.

Teema opetuksessa Teema koulun arjessa
 • Oppilaiden tekemä koulun pihan/tilojen kartoitus ja viihtyisän pihan/tilojen suunnittelu
 • Oppilaat tekevät ympäristötaideteoksia pihalle tai koulun sisätiloihin
 • Opetuspuutarhan tai kasvimaan hoitaminen koulun pihalla
 • Koulupihatalkoot
 • Koulu viihtyisämmäksi -teemapäivä
 • Oppilaiden ja ryhmien vastuuttaminen kouluympäristön viihtyisyyden ylläpidosta

Toimintatapojen vakiinnuttaminen

Oppilaitos vakiinnuttaa kestävän kehityksen teemoihin liittyviä vaikuttavia toimintatapoja pysyväksi osaksi opetusta tai oppilaitoksen toimintakulttuuria.

Toimintatavat Vakiinnuttaminen
 • Koulupihatalkoot
 • Pihatalkoiden vakiinnuttaminen vuosittaiseksi tapahtumaksi koulun vuosisuunnitelmassaa
 • Opetuspuutarhan tai -kasvimaan perustaminen koulun pihalle
 • Opetuspuutarhan hoidon kytkeminen osaksi vuosittaista opetusta
 • Oppilaat pitävät huolta koulun sisätilojen ja pihan siisteydestä/viihtyisyydestä
 • Vastuualueiden määrittely oppilaille/ryhmille, kiertävän vastuun järjestelmä
Tekniset ratkaisut
 • Koulukiinteistön kuntokartoituksen toteuttaminen + parannussuunnitelma
 • Kiinteistön korjaukset
 • Viihtyisyyttä lisäävän sisutuksen toteuttaminen, viherkasvien hankinta
 • Toimintanurkkausten perustaminen teemaryhmille koulun tiloihin
 • Oppilaiden tekemät taideteokset koulun pihalla tai sisätiloissa
 • Koulupihan ja -tilojen esteettömyyttä tukevat ratkaisut
 • Istutukset koulun pihamaalle
 • Urheilu- ja leikkipaikkoja ja välineitä koulupihalle

Verkottuminen

Oppilaitos tiedottaa teemoihin liittyvästä toiminnasta sidosryhmiään ja toteuttaa teemoihin liittyvää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Esimerkkejä teemaan liittyvistä yhteistyötahoista
 • Koulutuksen järjestäjä
 • Kunnan tekninen toimi / puistotoimi
 • 4H-järjestö
 • Kuvataiteen ammattilaiset

Kartoituslomakkeita

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi