Energia ja vesi

Tällä sivulla annetaan esimerkkejä Energia ja vesi -teeman toteutuksesta opetuksessa ja koulun arjessa. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi koulun kestävän kehityksen ohjelmatyössä. Esimerkit toimivat samalla arvioinnin tukena määriteltäessä koulun pisteytystä kriteerien 11-13 osalta. Näyttönä kriteerin mukaisesta toiminnasta voi olla jokin taulukossa mainittu esimerkki tai muu, laajuudeltaan ja vaikuttavuudeltaan esimerkkeihin rinnastettava aihe tai toimenpide.

Teemojen toteuttaminen

Kriteeri 11. Koulun valitsemat vuosittaiset teemat ja kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteet toteutuvat opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Eri henkilöstöryhmien edustajat ja oppilaat osallistuvat toimintaan.

Teema opetuksessa Teema koulun arjessa
 • Energiantuotantomuodot ja niiden ympäristönäkökohdat
 • Suomen energiankulutus
 • Energia ja ilmastonmuutos
 • Uusiutuva ja päästötön energia
 • Energian/vedenkulutus ja energian/veden säästötavat koulussa ja kotona
 • Oppilaiden tekemät kulutusmittaukset tai kartoitukset koulussa ja kotona
 • Veden käyttö ja riittävyys meillä ja muualla maailmassa
 • Veden laadun mittaukset ja seuranta
 • Tutustuminen voimalaitokseen
 • Oppilaiden ympäristöagenttitoiminta
 • Asiantuntijoiden vierailut kouluun
 • Energiansäästöviikko
 • Teemapäivät
 • Näyttelyt
 • Luokkien lämpötilojen tarkkailu ja säätäminen
 • Valojen ja tietokoneiden sammuttaminen
 • Tarpeettoman vedenkulutuksen minimointi
 • Oikein toteutettu tuuletus
 • Energiansäästölamppujen käyttöönotto

Toimintatapojen vakiinnuttaminen

Kriteeri 12. Oppilaitos on vakiinnuttanut valitsemiinsa kestävän kehityksen teemoihin liittyviä vaikuttavia toimintatapoja pysyväksi osaksi opetusta tai oppilaitoksen toimintakulttuuria.

Toimintatavat Vakiinnuttaminen
 • Valojen ja tietokoneiden sammuttaminen sekä tarpeettoman vedenkulutuksen vähentäminen (keittiö, luokat, WC:t, suihkut)
 • Energian- ja vedensäästöohjeet, henkilöstön ja oppilaiden perehdytys
 • Energian- tai vedenkulutuksen seuranta ja poikkeamiin puuttuminen
 • Energian- ja vedenkulutuksen seurantajärjestelmä, vastuut ja toimintatavat kulutus-poikkeamiin puuttumisesta
 • Energian- ja vedenkulutustietojen tilastointi oppilaitoksessa
 • LVI-laitteiden kunnon seuranta ja huolto
 • LVI-laitteiden huoltokirja tai kiinteistönhallintajärjestelmä
 • Vettä ja energiaa säästävien työtapojen käyttö koulun keittiössä ja siivouksessa
 • Ohjeet keittiön ja siivouksen veden- ja energiansäästöön, henkilöstön perehdytys
 • Oppilaiden ympäristöagenttitoiminta energia- ja vesiteemassa
 • Käytännöt ympäristöagenttien valintaan, perehdytykseen ja toimintaan
Tekniset ratkaisut
 • Energiakatselmuksen toteuttaminen ja kehittämissuunnitelma
 • Liiketunnistimella varustettujen tai energiaa säästävien valaisinten hankkiminen
 • Siirtyminen ekoenergian käyttöön sähkössä tai lämmityksessä
 • Vettä säästävien vesikalusteiden hankinta
 • Energiaa säästävien koneiden tai laitteiden hankinta (esim. tietokoneet, keittiön kylmälaitteet, pesukoneet ja uunit)
 • Kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönotto

Verkottuminen

Kriteeri 13: Koulu tiedottaa teemoihin liittyvästä toiminnasta sidosryhmiään ja toteuttaa teemoihin liittyvää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Esimerkkejä teemaan liittyvistä yhteistyötahoista
 • Kunnan tekninen toimi
 • Ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottaja
 • Voimalaitos / energiayhtiö
 • Motiva
 • Tutkimuslaitokset (esim. VTT, yliopistot)
 • Ympäristöviranomaiset (kunta, aluehallinto)
 • Vesiensuojeluyhdistys
 • Ympäristöjärjestöt
 • 4H-järjestö
 • Luonto- ja ympäristökoulut
 • Yritykset

Kartoituslomakkeita

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi