Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus

Tällä sivulla annetaan esimerkkejä Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus -teeman toteutuksesta opetuksessa ja koulun arjessa. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi koulun kestävän kehityksen ohjelmatyössä.

Teemojen toteuttaminen

Oppilaitoksen valitsemat vuosittaiset teemat ja kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteet toteutuvat opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Eri henkilöstöryhmien edustajat ja oppilaat osallistuvat toimintaan.

Teema opetuksessa Teema koulun arjessa
 • Kohtuullisuus ja hankintojen tarpeellisuus
 • Tuotteen ekologinen selkäreppu ja elinkaari
 • Kiertotalous
 • Ympäristö- ja energiamerkit, Reilun kaupan tuotteet
 • Vaatteiden ja tavaroiden uusiokäyttö
 • Tutustuminen kierrätyskeskukseen
 • Oppilaiden tekemä kaupan ympäristötoimien ja tuotteiden alkuperän kartoitus
 • Koulun yhteinen kestävän kulutuksen teemapäivä tai kampanja
 • Tavaroiden kierrätystori
 • Ympäristöystävällisten ja vastuullisten tuotteiden hankkiminen koululle
 • Lähi- tai luomuruokateema kouluruokailussa

Toimintatapojen vakiinnuttaminen

Oppilaitos vakiinnuttaa kestävän kehityksen teemoihin liittyviä vaikuttavia toimintatapoja pysyväksi osaksi opetusta tai oppilaitoksen toimintakulttuuria.

Toimintatavat Vakiinnuttaminen
 • Kestävän kehityksen näkökulmien huomioon ottaminen koulun hankinnoissa tai ympäristömerkittyjen tuotteiden valitseminen hankintalistalta
 • Kestävän kehityksen ohjeet hankinnoista
 • Kestävän kehityksen kriteerien sisällyttäminen tarjouspyyntöihin
 • Ympäristömerkittyjen tuotteiden merkitseminen käytössä olevien ja hankittavien materiaalien luetteloihin
 • Henkilöstön perehdytys ympäristömerkittyihin tuotteisiin
 • Pysyvä/säännöllinen tavaroiden kierrätystori
 • Kierrätystorin ilmoituspalstan perustaminen koulun nettisivuille
Tekniset ratkaisut
 • Kertakäyttökäsipyyhkeiden vaihtaminen kangasrullaan
 • Reilun kaupan kahvi pysyväksi opettajanhuoneeseen
 • Lähi- tai luomuruoka pysyväksi kouluruokailuun
 • Kaikki koulun paperituotteet ympäristömerkittyjä

Verkottuminen

Oppilaitos tiedottaa teemoihin liittyvästä toiminnasta sidosryhmiään ja toteuttaa teemoihin liittyvää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Esimerkkejä teemaan liittyvistä yhteistyötahoista
 • Opetuksen järjestäjän hankintatoimi
 • Kierrätyskeskus
 • Ympäristöjärjestöt
 • Tutkimuslaitokset
 • 4H-järjestö
 • Luonto- ja ympäristökoulut
 • Yritykset

Lakisääteiset vaatimukset ja ohjeet

Esimerkkejä teemaan liittyvistä yhteistyötahoista
 • Hankintalainsäädäntö
 • Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa

Kartoituslomakkeita

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi