Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys

Tällä sivulla annetaan esimerkkejä Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys -teeman toteutuksesta opetuksessa ja koulun arjessa. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi koulun kestävän kehityksen ohjelmatyössä.

Teemojen toteuttaminen

Oppilaitoksen valitsemat vuosittaiset teemat ja kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteet toteutuvat opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Eri henkilöstöryhmien edustajat ja oppilaat osallistuvat toimintaan.

Teema opetuksessa Teema koulun arjessa
 • Kiertotalous
 • Kohtuullisuus ja hankintojen tarpeellisuus
 • Tuotteiden pakkaus
 • Jätteet ja ilmastonmuutos
 • Materiaalien säästävä käyttö ja kierrätysmateriaalien käyttö (esim. kuvataide, käsityöt, kotitalous)
 • Oppilaiden tekemä jätekartoitus
 • Jätteiden lajittelun toteutus koulussa ja lajittelun harjoittelu
 • Tuotteiden pitkäikäisyyden, korjattavuuden ja huollettavuuden merkitys
 • Tavaroiden uudelleenkäyttö ja materiaalien kierrätys
 • Tutustuminen jätteenkäsittelylaitokseen tai kierrätyskeskukseen
 • Oppilaiden ympäristöagenttitoiminnan käynnistäminen
 • Asiantuntijoiden vierailut kouluun
 • Paperinsäästökampanja
 • Jäteteemapäivä: tietoa jätteen synnyn ehkäisystä ja kierrätyksestä, lajittelukilpailu ym.
 • Kierrätystori -tapahtuma
 • Lajittelujärjestelmän kehittäminen
 • Kaikista kertakäyttöastioista luopuminen
 • Ruokajätteen minimointi kouluruokailussa

Toimintatapojen vakiinnuttaminen

Oppilaitos vakiinnuttaa kestävän kehityksen teemoihin liittyviä vaikuttavia toimintatapoja pysyväksi osaksi opetusta tai oppilaitoksen toimintakulttuuria.

Toimintatavat Vakiinnuttaminen
 • Paperia säästävä kopiointi ja tulostus
 • Tulostus- ja kopiointiohjeet, henkilöstön perehdytys, paperinkulutuksen seuranta ja tilastointi
 • Sähköisen oppimateriaalin käyttöönotto laajasti ja suunnitelmallisesti sekä harjoitustöiden ja tehtävien palautus sähköisesti
 • Ohjeet sähköisen oppimateriaalin käytöstä
 • Oppimateriaalipankki sisäiseen verkkoon
 • Uuden jätteen lajittelukäytännön vakiinnuttaminen
 • Jätehuoltosuunnitelma ja lajitteluohjeet, henkilöstön ja oppilaiden perehdytys lajitteluun, jätemäärien seuranta ja tilastointi
 • Ongelmajätteiden lajittelu
 • Ongelmajätteiden säilytyspaikat, merkinnät, käsittelyn vastuut ja kirjanpito
 • Kierrätysmateriaalin käyttö kuvataiteessa ja käsitöissä
 • Kierrätysmateriaalin käytön suunnittelu ja materiaalin hankintakanavien luominen
 • Vanhojen kalusteiden kierrätyksen toimintamalli
 • Kalusteiden tai tavaroiden kierrätysjärjestelmän organisointi: esim. kierrätyspiste tai varasto, tiedotus, kalusteiden listaus
 • Pysyvä/säännöllinen tavaroiden kierrätystori
 • Kierrätystorin ilmoituspalstan perustaminen koulun nettisivuille
Tekniset ratkaisut
 • Kertakäyttökäsipyyhkeiden vaihtaminen kangasrullaan
 • Sähköisen materiaalin käyttöä tukevat laiteratkaisut kuten videotykkien tai dokumenttikameroiden hankkiminen
 • Tietokoneiden varaaminen oppilaiden käyttöön
 • Lajitteluastioiden hankkiminen tai uusiminen
 • Kompostin hankkiminen
 • Jätepisteen uusiminen
 • Ongelmajätteiden säilytystilan perustaminen tai uusiminen

Verkottuminen

Oppilaitos tiedottaa teemoihin liittyvästä toiminnasta sidosryhmiään ja toteuttaa teemoihin liittyvää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Esimerkkejä teemaan liittyvistä yhteistyötahoista
 • Kunnan tekninen toimi
 • Ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottaja
 • Jätehuoltoyhtiö
 • Kierrätyskeskus tai jätteenkäsittelylaitos
 • Kunnan ympäristötoimi
 • Ympäristöjärjestöt
 • Kodit ja vanhemmat
 • Urheilujärjestöt
 • 4H-järjestö
 • Luonto- ja ympäristökoulut
 • Yritykset

Lakisääteiset vaatimukset ja ohjeet

Esimerkkejä teemaan liittyvistä yhteistyötahoista
 • Jätelaki ja kunnalliset jätehuoltomääräykset
 • Kemikaalilainsäädäntö
 • Ohjeet ongelmajätteiden käsittelystä

Kartoituslomakkeita

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi