Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet

Tällä sivulla annetaan esimerkkejä Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet -teeman toteutuksesta opetuksessa ja koulun arjessa. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi koulun kestävän kehityksen ohjelmatyössä.

Teemojen toteuttaminen

Oppilaitoksen valitsemat vuosittaiset teemat ja kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteet toteutuvat opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Eri henkilöstöryhmien edustajat ja oppilaat osallistuvat toimintaan.

Teema opetuksessa Teema koulun arjessa
 • Tutustuminen paikallisiin historiallisiin kohteisiin, rakennuksiin ja muihin kulttuurikohteisiin
 • Vierailu maatilalle, museoon tai muuhun kulttuurilaitoksiin
 • Vanhat ihmiset kertovat entisaikojen tavoista ja käsityötaidoista
 • Nykyisen ja entisaikojen yhteiskunnan toiminnan ja ihmisten elintapojen vertailu
 • Teatterin ja draaman ja sanataiteen käyttö kulttuurihistorian opetuksessa
 • Työpajat, joissa työskennellään vanhoja työmenetelmiä käyttäen
 • Kuvataiteen hyödyntäminen historian tulkinnan keinona
 • Video- tai valokuvaesityksen tekeminen paikallishistoriasta ja kulttuuriympäristöistä
 • Oman koulun historian kartoitus
 • Oppilaiden tekemä haastattelututkimus paikallisesta historiasta, tavoista ja tarinoista ym.
 • Teemaleirikoulut
 • Perinteisiin liittyvät teemapäivät ja näyttelyt
 • Perinnejuhlat
 • Koulun ja sen lähiympäristön historian ja perinteiden tekeminen näkyväksi

Toimintatapojen vakiinnuttaminen

Oppilaitos vakiinnuttaa kestävän kehityksen teemoihin liittyviä vaikuttavia toimintatapoja pysyväksi osaksi opetusta tai oppilaitoksen toimintakulttuuria.

Toimintatavat Vakiinnuttaminen
 • Kulttuuriympäristöaiheisten teemapäivien, tapahtumien ja vierailujen vakiinnuttaminen vuosittaiseen opetuksen toteutukseen
 • Teemapäivien ja tapahtumien kirjaaminen vuosisuunnitelmaan
 • Opettajien täydennyskoulutus kulttuuriperinnöstä
 • Kulttuuriympäristöpolun toteutus koulun lähiympäristössä
 • Polun merkintä, ohjeet, kartat, ylläpidon vastuut
 • Koulun historian esittely koulun tiloissa
 • Pysyvät esittelyposterit tai valokuvanäyttely, tms., kuvauksen laatiminen koulun verkkosivuille
Tekniset ratkaisut
 • Koulurakennuksen ja pihaympäristön kulttuurihistoriallisten kohteiden ennallistaminen
 • Kulttuuriympäristöpolun rakentaminen

Verkottuminen

Oppilaitos tiedottaa teemoihin liittyvästä toiminnasta sidosryhmiään ja toteuttaa teemoihin liittyvää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Esimerkkejä teemaan liittyvistä yhteistyötahoista
 • Kylätoimikunnat
 • Nuorisoseurat
 • Marttaliitto
 • Museot
 • Kirjastot
 • Eri taiteenalojen ammattilaiset

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi