Arviointipaneeleiden perustaminen

Kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden itsearviointi tapahtuu eDelphi-tulevaisuustyökalun avulla. Oppilaitos ottaa yhteyttä OKKA-säätiöön, joka perustaa eDelphiin oppilaitokselle oman arviointipaneelin. Paneelista löytyvät indikaattoreiden arviointikyselypohjat johdon ja yksikkötason itsearviointeja varten. Näihin kyselyihin ei kuitenkaan tehdä oppilaitoksen itsearviointeja, vaan ne pohjia, joita OKKA-säätiö päivittää kun kyselyihin tehdään muutoksia.

Oppilaitos nimeää arvioinnin koordinaattorin, joka saa paneelin hallinnointioikeudet. Koordinaattorin tehtävänä on perustaa oppilaitoksen arviointia varten tarvittava määrä paneeleita, yksi johdon arviointiryhmän itsearviointia sekä yksi tai useampia kappaleita paneeleita yksikkötason arviointiryhmille. Näihin paneeleihin koordinaattori kopioi ajantasaiset kyselypohjat oppilaitoksen arviointipaneelista ja kutsuu arviointiryhmien jäsenet tekemään arviointia.

Tarvittava arviointiryhmien määrä suunnitellaan siten, että kattavan tieton kerääminen sertifikaattia hakevien yksiköiden tai alojen toiminnasta voidaan saada. Sertikaatin myöntämisperusteiden mukaan itsearviointiin tulee osallistua
a) oppilaitoksen ylimmän johdon edustajia
b) sertifiointia hakevien yksiköiden tai alojen johdon edustajia
c) sertifiointia hakevien yksiköiden tai alojen henkilöstön edustajia eri henkilöstöryhmistä

Edellä mainituista toimijaryhmistä perustetaan tarkoituksenmukaiset arviointiryhmät, joissa on kattavan arviointiedon keräämisen kannalta riittävä määrä toimijaryhmien edustajia. Itsearvioinnin tukena tulee hyödyntää opiskelijoilta ja sidosryhmien edustajilta kerättyä palaute- tai arviointitietoa. Opiskelijoita ja sidosryhmiä voidaan osallistaa myös suoraan indikaattoreiden arviointiin. OKKA-säätiö antaa tukea itsearvioinnin suunnittelussa.

Indikaattoreiden arviointikyselyihin voi tutustua eDelphi-työkalussa (edellyttää rekisteröitymistä eDelphi-järjestelmään).

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi