Itsearvioinnin yhteenveto

Arvioinnin tärkein vaihe on oppilaitoksen yhteinen keskustelu arvioinnin tuloksista. Sen pohjaksi oppilaitoksen koordinaattori laatii arvioinnin yhteenvedon. Tuloksia voidaan tarkastella arviointiryhmittäin sekä eri arviointiryhmien välillä. Johdon ja yksikkötason arvioijien käsitysten vertaaminen toisiinsa voi nostaa esille tärkeitä kehittämisen kohteita.

eDelphi-järjestelmä tuottaa pdf tai Google docs -muotoisen indikaattoreittain jäsennellyn arvioinnin yhteenvetoraportin, johon sisältyvät graafinen arviointitulosten jakauma sekä arvioijien kirjaamat perustelut ja kehittämisen kohteet.  Raporttia kannattaa kuitenkin muokata ennen sen esittelyä oppilaitosyhteisölle. Koordinaattorin on hyvä tehdä alustava analyysi tulosten jakaumasta ja tiivistää arvioijien kommentit. Koordinaattorin tulee kuitenkin tehdä tulosten käsittely neutraalisti siten, että arvioinnissa esille tulleiden näkökulmien painotus ei muutu.

Kuvitteellinen esimerkki arviointitulosten esittelystä

Mikäli oppilaitoksella on paljon arviointiryhmiä, ei edellisen esimerkin mukaista tulosten yksityiskohtaista yhteenvetoa välttämättä kannata tehdä erikseen jokaisen arviointiryhmän osalta. Toimiva ratkaisu voi olla kaikkien ryhmien tulosten yhteenvedon esittäminen yhdellä dialla indikaattoria kohden (esimerkkikuva alla). Esitystä voidaan laajentaa kirjaamalla myös eri ryhmien esille nostamat kehittämiskohteet. Alla olevasta linkistä voit ladata PPT-pohjan, johon on valmiiksi upotettu kaikki 10 indikaattoridiaa. Arviointiryhmien konsensuskuvaajat voi piirtää dian päälle PPT:n piirtotyökaluilla.

Arvioinnin yhteenvetopohja

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi