Keittiöhenkilöstö

Kysymyksiä

 • Kenen palveluksessa toimit (oppilaitos vai ulkopuolinen taho)?
 • Mitä olet kuullut oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmasta?
 • Miten olet itse osallistunut/miten keittiöhenkilöstö osallistuu oppilaitoksen keke-työhön (esim. kartoitukset, keke-työryhmä, tavoitteista ja toimenpiteistä sopiminen, seuranta ja arviointi, opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys, vuoropuhelu ja yhteistyö oppilaitoksen henkilöstön kanssa)
 • Millä tavoin omavalvonta on järjestetty ruokalassa ja keittiössä?
 • Miten keittiön käytännöissä on otettu huomioon keke-asiat (esim. hankinnat, materiaalien ja raaka-aineiden säästävä käyttö, veden ja energian säästö, kemikaalien käytön vähentäminen, elintarvikehygienia ja omavalvonta, jätteiden lajittelu ja kierrätys, ekologisesti ja eettisesti kestävät ruokavalinnat)?
 • Miten syntyvän ruokajätteen määrää on pyritty vähentämään?
 • Millaisia keke-ohjeita keittiössä on em. näkökohtiin liittyen ja miten ne ovat saatavilla tilassa?
 • Miten keittiöhenkilöstö on perehdytetty keke-asioihin ja mitä erityistä koulutusta he ovat saaneet keke-asioissa?
 • Miten lajittelu ja kierrätys toimivat keittiössä ja ruokalan puolella (seka- ja biojätteen määrä, pahvin, metallin ja lasin keräys)? Osaavatko henkilöstö ja oppilaat lajitella?
 • Miten keittiön keke-asioita seurataan (esim. kulutustiedot, jätemäärät)?
 • Miten kehittäisit keittiön ja ruokalan keke-asioiden hoitoa?
Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi