Siistijä/toimitilahuoltaja

Keke-kriteerien mukaisessa arvioinnissa siistijöiden haastattelu tapahtuu usein osana oppilaitoksen valitsemien teemojen toteutuksen arviointia. Tällöin kysymykset painottuvat teemaan liittyvien toimenpiteiden toteutukseen, käytäntöjen vakiinnuttamiseen ja yhteistyön toimivuuteen kiinteistöhenkilöstön ja oppilaitoksen edustajien välillä.

Kysymyksiä

  • Kenen palveluksessa toimit (oppilaitos vai ulkopuolinen taho)?
  • Mitä olet kuullut oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmasta?
  • Millaista yhteistyötä olet tehnyt oppilaitoksen muun henkilöstön kanssa siivoustyöhön tai ympäristöasioihin liittyen?
  • Miten arvioisit oppilaiden ja henkilöstön toiminnan siisteyttä/jätteiden lajittelun toimivuutta?
  • Missä siivousaineiden käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla?
  • Voitteko vaikuttaa itse siivousvälineiden ja –aineiden hankintoihin? Millä tavoin hankinnoissa huomioidaan tuotteiden ympäristöystävällisyys?
  • Onko käytössä ympäristömerkittyjä siivousaineita?
  • Millä tavoin pyrit vähentämään veden, energian ja siivousaineiden kulutusta?
  • Oletko saanut erityistä koulutusta ympäristöasioihin liittyen?
  • Miten kehittäisit oppilaitoksen siivousta?
Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi