Oppilashuollon henkilöstö

Kysymyksiä

 • Miten oppilashuollon edustajat osallistuvat oppilaitoksen keke-työhön (esim. kartoitukset, keke-työryhmä, tavoitteista ja toimenpiteistä sopiminen, seuranta ja arviointi, opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys, vuoropuhelu ja yhteistyö oppilaitoksen henkilöstön kanssa)?
 • Mitä olet kuullut oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmasta?
 • Teemoihin liittyvät erityiskysymykset: esim. toimenpiteet turvallisuuden, hyvinvoinnin ja oppimisen tuen parantamiseksi sekä kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
 • Miten yhteistyö toimii oppilashuollon eri toimijoiden välillä?
 • Miten oppilashuollossa tehdään yhteistyötä vanhempien kanssa?
 • Onko oppilashuollolla riittävästi resursseja toimintaansa?
 • Millaisia hyviä oppilashuollon käytäntöjä koululla on?
 • Miten varmistetaan varhainen puuttuminen oppilaiden ongelmiin?
 • Millä tavoin erityisopetusta vaativien oppilaiden tunnistaminen tapahtuu ja miten heitän tukensa järjestetään?
 • Miten on varauduttu kriisitilanteisiin?
 • Millaista erityistukea järjestetään maahanmuuttajaoppilaille ja muille erityisryhmille?
 • Miten oppilashuollon toimintoja tai prosesseja on ohjeistettu?
 • Miten oppilaiden hyvinvointia ja tuen tarpeita seurataan ja arvioidaan ja miten tietoa hyödynnetään?
 • Miten hyvin oppilashuollon prosessit toimivat käytännössä ja onko jossain asioissa esiintynyt ongelmia?
 • Miten kehittäisit oppilashuollon toimintaa?
Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi