Opettajat

Oppilaitoksen keke-työ

 • Mitä tietoa olet saanut oppilaitoksen kestävän kehityksen arvoista ja keke-ohjelmasta?
 • Millaisia mahdollisuuksia sinulla on osallistua oppilaitoksen keke-työhön (esim. keke-ryhmä, keke-ohjelman suunnittelu, tapahtumat ja toimenpiteet, keke-työn arviointi ja kehittäminen?
 • Keitä kuuluu oppilaitoksenne keke-ryhmään? Mitä tiedät ryhmän toiminnasta?
 • Millaiseksi kuvailisit oppilaitoksen työilmapiiriä/yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä?
 • Mikä on parasta omassa oppilaitoksessasi?
 • Mitä asioita kehittäisit oppilaitoksen keke-työssä?
 • Millainen käsitys sinulla on henkilöstön/opiskelijoiden keke-asenteista ja sitoutumisesta keke-työhön? Miten asenteet näkyvät käytännössä?

Perehdytys

 • Millaista perehdytystä olet saanut oppilaitoksen keke-asioihin?
 • Miten opiskelijoita perehdytetään kestävän kehityksen asioihin?
 • Missä keke-asioissa tarvitsisit mielestäsi lisäkoulutusta? Mihin koulutukseen olet jo osallistunut?
 • Onko sinulla mahdollisuus kouluttautua, jos haluat?

Keke opetuksessa

 • Miten otat kestävän kehityksen (ympäristöasiat, turvallisuuden, opiskelijoiden hyvinvoinnin ym.) huomioon päivittäisessä opetustyössäsi?
 • Mikä on mielestäsi kestävän kehityksen merkitys opettamiesi aineiden opetuksessa?
 • Millä tavoin opettajat ovat (yksin ja yhdessä) suunnitelleet kestävän kehityksen kytkemistä opetussuunnitelmiin ja omaan opetukseen?
 • Millaista yhteistyötä keke-opetuksen toteutuksessa tehdään opettajien kesken/opettajien ja muun henkilöstön välillä?
 • Pyydä opettajia antamaan esimerkkejä opetuksen kriteerien toteutuksesta käytännön opetustilanteissa itsearvioinnin kysymyslistan esimerkkejä tukena käyttäen(esim. kokonaisuuksien ymmärtäminen, kriittinen ajattelu, tulevaisuusajattelu; työprosessin hallinta, työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta)
 • Millä tavoin opetuksessa/oppilaitoksessa edistetään opiskelijoiden osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia?
 • Miten opettajat arvioivat kestävän kehityksen opetussisältöjen toteutumista ja käytettyjä opetusmenetelmiä?
 • Miten opiskelijoiden keke-asenteita ja keke-asioiden oppimista arvioidaan?
 • Millaisia oppimistuloksia on saavutettu kestävän kehityksen tietojen ja taitojen oppimisessa?
 • Miten opettajat kehittävät opetusta arviointi- ja tulostieton peusteella?
 • Mitä asioita kehittäisit oppilaitoksen keke-opetuksessa?

Keke-teemat

 • Millä tavoin oppilaitoksen valitsemat kestävän kehityksen teemat (nimeä) näkyvät käytännössä arjessa ja toimintakulttuurissa?
 • Opettajilta voit kysyä myös yksityiskohtaisempia kysymyksiä valittujen teemojen toteutuksesta.
Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi