Yhteistyö oppilaitoksen kanssa

Kun auditoija on tehnyt alustavan auditointisuunnitelman, hän toimittaa ehdotuksen oppilaitokselle ja sopii yhteyshenkilön kanssa seuraavista asioista hyvissä ajoin ennen auditointipäivää:

 • Mahdollinen etukäteisaineisto ja aineisto, jonka tulisi olla saatavilla oppilaitoksessa (esimerkiksi haastattelutilassa) itsearviointiraportin ja sen liitteiden lisäksi
 • Auditointipäivän kulku ja aikataulu
 • Auditoinnin tavoite ja rajaus: onko tarkoitus hakea sertifikaattia vai saada ainoastaan palautetta jostain tai kaikista toiminnan osa-alueista; mihin yksiköihin / koulutusaloihin / tutkintoihin auditointi kohdentuu (amm. oppilaitokset)
 • Yhteyshenkilön tiedot ja tarkat saapumistiedot auditointikohteeseen
 • Keiden avainhenkilöiden aikaa oppilaitoksen tulee varata ja milloin
 • Milloin opetus- ja muuta henkilöstöä ja oppilaita on mahdollista haastatella
 • Oppilaitoksen yhteyshenkilön tuki auditointipäivän aikana (haastattelujen koordinointi, tilojen esittely jne.)
 • Minkälaisia tiloja tarvitaan käyttöön, tarvitaanko esim. tietokonetta
 • Lounas, kahvi ym. tarjoilut
 • Yhteisen palautekeskustelun ajankohta
 • Miten oppilaitoksen tulisi tiedottaa arviointipäivästä henkilöstölle ja oppilaille
 • Auditoijan korvaus: Suositukset auditoijan työajasta ja korvauksesta

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi