Vapaamuotoinen palaute

Vapaamuotoinen kirjallinen palaute lähetetään oppilaitokselle auditointiraportin yhteydessä. Raportissa esitetään oppilaitoksen vahvuudet ja kehittämisen kohteet esimerkiksi kriteerien osa-alueittain jäsenneltyinä. Kirjalliseen palautteeseen pätee sama kuin palautekeskusteluunkin: tärkeintä on kannustava ja positiivinen sävy. Raportin sopiva laajuus on 2-3 sivua.

Tärkeä osa auditointia on palautteen antaminen oppilaitokselle sen vahvuuksista ja kehittämisen kohteista. Tässä vapaamuotoisessa palautteessa näkökulma voi olla kriteerien toteutumista laajempi. Palautteessa auditoija voi tuoda esille myös konkreettisia kehittämisehdotuksia.

VINKKEJÄ VAPAAMUOTOISEN PALAUTTEEN KOKOAMISEEN

  • Hyvä tapa raportin jäsentelyyn on esittää kriteerien osa-alueittain oppilaitoksen vahvuudet ja kehittämisen kohteet.
  • Auditoijan kannattaa tehdä jo itsearviointiaineiston perusteella ranskalaisin viivoin jäsentely vahvuuksista ja kehittämisen kohteista kriteerien osa-aluiettain.
  • Auditointipäivän kuluessa kannattaa haastattelujen lomassa listata kriteerien osa-alueittain esille nousseita selviä vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämisen kohteita.
  • Muista, että hyvässä palautteessa ei kuitenkaan pelkästään listata hyviä käytäntöjä ja kehittämisen kohteita, vaan oleellista on myös vastata kysymyksiin miksi jokin käytäntö on vahvuus sekä millä tavoin kehittämiskohteita voisi lähteä parantamaan.
  • Hyvä raportti on tiivis, ja sen sopiva pituus on 2-3 arkkia tekstiä. Tarvittaessa esitystä voi laajentaa, jos esim. oppilaitos haluaa enemmän palautetta joistakin asioista tai jos auditoija liittää palautteeseen vaikkapa kuvauksia hyvistä käytännöistä.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi