Auditointiraportti

Auditoijan tulee toimittaa oppilaitokselle auditointiraportti kolmen viikon kuluessa oppilaitoksessa tapahtuneesta arvioinnista. Auditointiraportissa esitetään auditoinnin kohde, yhteyshenkilön nimi ja auditoijan nimi tai auditoijien nimet sekä Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien täyttyminen kriteerien osa-alueittain. Mikäli sertifikaatin vaatimukset pisterajojen suhteen eivät täyty, auditoija esittää raportin liitteenä poikkeamat ja antaa ehdotuksia korjaavien toimenpiteiden kohdentamisesta.

Auditointiraporttipohja

Auditointiraportin liitteenä auditoija toimittaa oppilaitokselle myös itsearvioinnin yhteenvetotaulukon, johon auditoija on merkinnyt kriteereittäin oman pisteytyksensä oppilaitoksen itsearvioinnin pisteytyksen rinnalle. Mikäli auditoija on muuttanut pisteytystä, hän esittää perustelut muutokselle kommenttisarakkeessa.

Itsearvioinnin yhteenvetotaulukko

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi