1.1 Ekologinen kestävyys

MÄÄRÄLLISET MITTARIT

SEURANNAN KOHDE
Mitä asiaa mitataan?
      MITTARI
      Mistä tieto saadaan?
      INDIKAATTORI
      Mitä tunnuslukua mitataan?
Sähkönkulutus
 • sähkölasku
 • kiinteistöhallintajärjestelmä
 • kWh/vuosi, kWh/kk
 • kWh/vuosi/rm2 tai rm3
 • opiskelija/henkilöstömäärään suhteutettu arvo
Lämmönkulutus
 • energialaitoksen lasku
 • kiinteistöhallintajärjestelmä
 • kWh/vuosi, kWh/kk (sääkorjattu kulutus)
 • kWh/vuosi/m3 (sääkorjattu kulutus)
Vedenkulutus
 • vesilasku
 • kiinteistöhallintajärjestelmä
 • m3/vuosi
 • l/vuosi/rm3
 • opiskelija/henkilöstömäärään suhteutettu arvo
Kopiopaperin kulutus
 • kopiolaskuri
 • tilaus- tai varastotiedot
 • arkkia tai riisiä/kk tai vuosi
 • opiskelija/työntekijämäärään suhteutettu arvo
Sekajätteen määrä
 • jätehuoltoyhtiön laskutustiedot, punnitustiedot tai jäteastioiden tarkkailu
 • kg, tn, tai m3/kk tai vuosi
 • opiskelija/työntekijämäärään suhteuttu arvo
Kierrätysaste
 • jätehuoltoyhtiön laskutustiedot, punnitustiedot tai jäteastioiden tarkkailu
 • eri jätejakeiden määrät (tn/vuosi),
 • vuosittainen kierrätysprosentti kaikesta jätteestä
Liikkuminen virkamatkoilla
 • matkojen tilastointi
        km-suoritteet/vuosi

 • oma auto
 • lentoliikenne
 • juna tai linja-auto
 • taksi
 • henkilöstömäärään suhteutettu arvo
Hiilijalanjälki *)
 • energiankulutustiedot matkustustiedot
 • matkustustiedot
 • CO2-ekvivalenttitonnia

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi