1.4 Sosiaalinen kestävyys (oppimisen tuki)

MÄÄRÄLLISET MITTARIT

SEURANNAN KOHDE
Mitä asiaa mitataan?
      MITTARI
      Mistä tieto saadaan?
      INDIKAATTORI
      Mitä tunnuslukua mitataan?
Opiskeluhuollon resurssit
 • opiskeluhuollon rekisterit
 • opiskelijarekisterit
 • opiskelijoita/terveydenhoitaja
 • opiskelijoita/psykologi
 • opiskelijoita/kuraattori
Erityisopetuksen resurssit
 • opiskelijarekisterit
 • henkilöstörekisterit
 • tilinpäätöstiedot
 • erityisopiskelijoiden määrä
 • erityisopiskelijoiden suhteellinen osuus
 • erityisopettajien määrä
 • erityisopetuksen kustannukset/erityisopiskelija
Opetus ja ohjaus
 • opetuksen toteutuksen dokumentointi
 • opiskelijarekisterit
 • henkilöstörekisteri
 • opiskelijaryhmien
  • keskikoko
  • maksimikoko
 • lähiopetuksen ja ohjauksen määrä/opintopiste
 • opiskelijoiden määrä/opinto-ohjaaja
Tulosmittareita
 • opetuksen toteutuksen dokumentointi
 • opintosuoritusrekisterit
 • opiskelijakyselyt
 • hylättyjen opintosuoritusten osuus (%)
 • poissaolojen määrä/opiskelija
 • opintojen läpäisyaste(%)
 • opintonsa keskeyttäneiden määrä (%)
 • opiskelijoiden määrä/opinto-ohjaaja
 • jatko-opintoihin siirtyneiden opiskelijoiden osuus (%)
 • valmistuneiden opiskelijoiden työllistyminen (%)

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi