2.2 Opiskelijoiden hyvinvointi

LAADULLISET MITTARIT

Hyvinvoinnin mittaaminen

 • Opiskelijoiden hyvinvoinnin laadullinen mittaaminen perustuu opiskelijakyselyiden avulla kerättyyn tietoon. Kyselyiden tuloksia voidaan analysoida yksityiskohtaisesti tarkastelemalla yksittäistten kysymysten vastauksia ja tekemällä johtopäätöksiä opiskelijoiden hyvinvoinnin tilanteesta ja kehittämistarpeista.
 • Tämän lisäksi koulutuksen järjestäjän kannattaa valita pienempi määrä seurantaindikaattoreita, jotka antavat nopean yleiskuvan hyvinvoinnin kehityksestä. Alla olevassa indikaattoritaulukossa annetaan esimerkkejä opiskelijoiden hyvinvoinnin osatekijöistä, joita voidaan mitata kyselyiden avulla.
 • Taulukon alta on ladattavissa esimerkki-indikaattoreiden pohjalta laadittu opiskelijoiden hyvinvointikysymysten patteri. Koulutuksen järjestäjä voi hyödyntää esimerkkejä täydentämällä omia opiskelijakyselyitään tai ottamalla käyttöön kyselypatterin kokonaisuudessaan.
SEURANNAN KOHDE
Mitä asiaa mitataan?
      MITTARI
      Mistä tieto saadaan?
       INDIKAATTORI
       Mitä tunnuslukua mitataan?
Työskentelykulttuuri
 • opiskelijakysely
 • Opiskelijoiden käsitys työskentelykulttuurista:
  • opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutus
  • yhteistoiminnallisuus
  • vaikuttamisen mahdollisuudet
  • työilmapiiri
  • oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu
 • Indikaattoreina
  • kysymyskohtaiset keskiarvot (ja hajonta)
  • koko osion kysymysten keskiarvo (ja hajonta),
   indikaattori TYÖSKENTELYKULTTUURI
Työympäristö
 • opiskelijakysely
 • Opiskelijoiden käsitys työympäristöstä:
  • esteettömyys
  • sisäilma
  • viihtyisyys
  • työergonomia
  • turvallisuusjärjestelyt
 • Indikaattoreina
  • kysymyskohtaiset keskiarvot (ja hajonta)
  • koko osion kysymysten keskiarvo (ja hajonta),
   indikaattori TYÖYMPÄRISTÖ
Hyvinvoinnin edistäminen
 • opiskelijakysely
 • Opiskelijoiden käsitys hyvinvoinnin edistämisestä:
  • toimenpiteet hyvinvoinnin edistämiseksi
  • opiskelijoiden jaksamisesta huolehtiminen
  • tuki ongelmatilanteissa
  • syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisy
  • syrjinnän ja kiusaamisen tapahtuminen
 • Indikaattoreina
  • kysymyskohtaiset keskiarvot (ja hajonta)
  • koko osion kysymysten keskiarvo (ja hajonta),
   indikaattori HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
Oma opiskelu
 • opiskelijakysely
 • Opiskelijoiden käsitys koulutuksesta ja omasta opiskelusta:
  • opetuksen laatu
  • vastaavuus omiin tarpeisiin ja odotuksiin
  • vaikuttaminen oman opiskelun suunnitteluun
  • henkilökohtaistamisen toimivuus
  • opiskelun tuki
  • palaute ja kannustus
  • oikeudenmukainen kohtelu
  • suhteet opiskelutovereihin
  • suhteet opettajiin
  • yksinäisyyden kokeminen
  • syrjinnän, kiusaamisen tai uhkailun kokeminen
  • opiskelun kuormitus
  • kynnys tuen saamiseen ongelmatilanteissa
  • opintojen keskeyttämisen harkitseminen
  • viihtyminen oppilaitoksessa
 • Indikaattoreina
  • kysymyskohtaiset keskiarvot (ja hajonta)
  • koko osion kysymysten keskiarvo (ja hajonta),
   indikaattori OMA TYÖ

Opiskelijoiden hyvinvointikysely

Lataa tästä yllä esitettyihin indikaattoreihin pohjautuvat opiskelijoiden hyvinvointia mittaavat kysymykset.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi