1.2 Taloudellinen kestävyys

MÄÄRÄLLISET MITTARIT

SEURANNAN KOHDE
Mitä asiaa mitataan?
      MITTARI
      Mistä tieto saadaan?
     INDIKAATTORI
     Mitä tunnuslukua mitataan?
Rahoituspohja
 • tilinpäätöstiedot
 • valtionosuusrahoitus €/vuosi
 • hankerahoitus €/vuosi
 • palveluiden myyntituotot €/vuosi
Talouden tasapaino
 • tilinpäätöstiedot
 • vuosikate €
 • tilikauden ali-/ylijäämä €
 • omavaraisuusaste
Menojen suhteelliset osuudet

 • hallintomenot
 • opetusmenot
 • kiinteistömenot
 • materiaalikulut
 • investointikulut
 • menot opiskelijaa kohden
 • tilinpäätöstiedot
 • menojen %-osuudet
 • kokonaismenot €/opiskelija/vuosi
Tilahallinta
 • kiinteistöhallinnan tiedot
 • tilinpäätöstiedot
 • tilojen käyttöaste %
 • tila m2/opiskelija
 • tilakustannukset €/opiskelija/vuosi
Kiinteistömenot

 • vesi, energia, hoitokulut, korjauskulut
 • tilinpäätöstiedot
 • €/vuosi
 • €/m2/vuosi

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi