1.6 Muut yhteiskuntavastuun mittarit

MÄÄRÄLLISET MITTARIT

SEURANNAN KOHDE
Mitä asiaa mitataan?
      MITTARI
      Mistä tieto saadaan?
      INDIKAATTORI
      Mitä tunnuslukua mitataan?
Työllisyysvaikutukset
 • henkilöstörekisterit
 • opiskelija- ja työelämäkyselyt
 • vaikutuslaskelmat
 • henkilöstömäärä
 • opiskelijoiden työllistyminen alueella (työllistyneiden määrä)
 • arvioidut työllisyysvaikutukset alueella (hankintojen ja opiskelijoiden kulutuksen kautta)
 • työllisyyttä edistäneet innovaatiot ja hankkeet työelämän kanssa (työllistyneiden määrä)
Koulutus ja osaamisen lisääminen
 • opiskelijarekisterit
 • henkilöstöhallinnon rekisterit
 • koulutusten rekisterit
 • opiskelijamäärä ja sen kehitys
 • oppilaitokseen/koulutusaloille hakeneiden määrä ja sen kehitys
 • opintojen läpäisy ja keskeyttäminen (%)
 • henkilöstön täydennyskoulutuspäivät/vuosi
 • koulutettujen työpaikkaohjaajien määrä
Sidosryhmäyhteistyö
 • sidosryhmärekisteri
 • toiminnan dokumentointi
 • yhteistyökumppaneiden määrä
 • eri sektoreiden edustavuus yhteistyökumppaneissa (yritykset, julkishallinto, järjestösektori)
 • kansainvälisten yhteistyökumppaneiden määrä
 • työelämäyhteistyön organisointi eri koulutusaloilla (esim. yhteistyöryhmien määrä ja aktiivisuus)
 • aluekehitystä tukevien hankkeiden määrä

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi