1.5 Kulttuurinen kestävyys

MÄÄRÄLLISET MITTARIT

SEURANNAN KOHDE
Mitä asiaa mitataan?
      MITTARI
      Mistä tieto saadaan?
      INDIKAATTORI
      Mitä tunnuslukua mitataan?
Kansainvälisyys opiskelussa
 • opiskelijarekisterit
 • toiminnan/tapahtumien dokumentointi
 • ulkomailla opiskelleiden opiskelijoiden määrä
  • työssäoppimassa
  • vaihto-opiskelemassa
  • opinto-, messu- ja hankekokousmatkoilla
 • kansainvälisiin hankkeisiin osallistuneiden opiskelijoiden määrä
 • ulkomailta saapuvien opiskelijoiden määrä
 • prosentuaaliset osuudet kaikista opiskelijoista
 • kansainvälisyyteen liittyvien tapahtumien määrä
Kansainvälinen yhteistyö
 • hankerekisterit/kumppanirekisteri
 • kansainvälisten yhteistyökumppaneiden määrä
 • kansainvälisten hankkeiden määrä
Monikulttuurisuus
 • opiskelijarekisterit
 • toiminnan/tapahtumien dokumentointi
 • maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä tai
 • muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien opiskelijoiden määrä
 • monikulttuurisuuteen liittyvien tapahtumien määrä
Maahanmuuttajille järjestetty koulutus
 • opiskelija- ja koulutusrekisterit
 • maahanmuuttajille suunnattujen koulutusten määrä
 • maahanmuuttajien koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden määrä
Kulttuuri ja perinteet
 • toiminnan/tapahtumien dokumentointi
 • kulttuuritapahtumien määrä

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi