1.3 Sosiaalinen kestävyys

MÄÄRÄLLISET MITTARIT

SEURANNAN KOHDE
Mitä asiaa mitataan?
      MITTARI
      Mistä tieto saadaan?
      INDIKAATTORI
      Mitä tunnuslukua mitataan?
Vakinaiset ja määräaikaiset työsuhteet
 • henkilöstöhallinnon rekisterit
 • %-osuudet henkilöstöstä
Henkilöstön vaihtuvuus
 • henkilöstöhallinnon rekisterit
 • % henkilöstöstä
Henkilöstön ikärakenne
 • henkilöstöhallinnon rekisterit
 • %-osuudet eri ikäluokissa
Tasa-arvon toteutuminen
 • henkilöstöhallinnon rekisterit
 • peruspalkkojen suhde (naiset/miehet)
 • eri sukupuolten edustus hallintoelimissä %-osuudet
Järjestäytymisaste
 • palkkarekisteritiedot/työnantajan maksamat ay-maksut
 • %-osuus työntekijöistä
Henkilöstön koulutus
 • tilinpäätös
 • henkilöstöhallinnon rekisterit
 • koulutusmenot €/vuosi, €/vuosi/työntekijä
 • koulutuspäivät/työntekijä/vuosi
 • koulutuspäivien jakautuminen henkilöstöryhmittäin
 • opetushenkilöstön työelämäjaksot (yhteensä päiviä, päiviä/työntekijä vuodessa)
Työkyvyn ylläpito
 • tilinpäätös
 • toimintakertomus
 • tapahtumien määrä/vuosi
 • kustannukset/työntekijä/vuosi
Työtapaturmat
 • henkilöstöhallinnon rekisterit
 • tapaturmien määrä/vuosi
 • tapaturmien määrä/vuosi/työntekijä
 • tapaturmien määrä eri luokissa
Sairaspoissaolot
 • henkilöstöhallinnon rekisterit
 • sairaspoissaolopäivät/vuosi
 • sairaspoissaolopäivät/vuosi/työntekijä

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi