2.1 Henkilöstön hyvinvointi

LAADULLISET MITTARIT

Hyvinvoinnin mittaaminen

 • Henkilöstön hyvinvoinnin laadullinen mittaaminen perustuu henkilöstökyselyiden avulla kerättyyn tietoon. Kyselyiden tuloksia voidaan analysoida yksityiskohtaisesti tarkastelemalla yksittäisten kysymysten vastauksia ja tekemällä johtopäätöksiä henkilöstön hyvinvoinnin tilanteesta ja kehittämistarpeista.
 • Tämän lisäksi koulutuksen järjestäjän kannattaa valita pienempi määrä seurantaindikaattoreita, jotka antavat nopean yleiskuvan hyvinvoinnin kehityksestä. Alla olevassa indikaattoritaulukossa annetaan esimerkkejä henkilöstön hyvinvoinnin osatekijöistä, joita voidaan mitata kyselyiden avulla.
 • Taulukon alta on ladattavissa esimerkki-indikaattoreiden pohjalta laadittu henkilöstön hyvinvointikysymysten patteri. Koulutuksen järjestäjä voi hyödyntää esimerkkejä täydentämällä omia henkilöstökyselyitään tai ottamalla käyttöön kyselypatterin kokonaisuudessaan.
SEURANNAN KOHDE
Mitä asiaa mitataan?
      MITTARI
      Mistä tieto s
aadaan?
       INDIKAATTORI
       Mitä tunnuslukua mitataan?
Työskentelykulttuuri
 • henkilöstökysely
 • Henkilöstön käsitys työskentelykulttuurista:
  • johdon ja henkilöstön vuorovaikutus
  • yhteistoiminnallisuus
  • vaikuttamisen mahdollisuudet
  • työilmapiiri
  • oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu
 • Indikaattoreina
  • kysymyskohtaiset keskiarvot (ja hajonta)
  • koko osion kysymysten keskiarvo (ja hajonta),
   indikaattori TYÖSKENTELYKULTTUURI
Työympäristö
 • henkilöstökysely
 • Henkilöstön käsitys työympäristöstä:
  • esteettömyys
  • sisäilma
  • viihtyisyys
  • työergonomia
  • turvallisuusjärjestelyt
 • Indikaattoreina
  • kysymyskohtaiset keskiarvot (ja hajonta)
  • koko osion kysymysten keskiarvo (ja hajonta),
   indikaattori TYÖYMPÄRISTÖ
Työhyvinvoinnin edistäminen
 • henkilöstökysely
 • Henkilöstön käsitys työhyvinvoinnin edistämisestä:
  • työkykyä ylläpitävä toiminta
  • työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen
  • tuki ongelmatilanteissa
  • syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisy
  • syrjinnän ja kiusaamisen tapahtuminen
 • Indikaattoreina
  • kysymyskohtaiset keskiarvot (ja hajonta)
  • koko osion kysymysten keskiarvo (ja hajonta),
   indikaattori HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
Oma työ
 • henkilöstökysely
 • Henkilöstön käsitys omasta työstä:
  • perehdytys
  • osaamisen kehittämisen mahdollisuudet
  • vaikuttaminen oman työn suunnitteluun
  • työjärjestelyjen joustavuus
  • palaute työstä
  • työstä palkitseminen
  • esimiesten tuki ja kannustus
  • suhteet esimiehiin ja kollegoihin
  • suhteet opiskelijoihin
  • uhkaavat tilanteet työssä
  • epäasiallisen käytöksen, kiusaamisen tai ahdistelun kokeminen
  • oma työkuormitus
  • varmuus työpaikan säilymisestä
  • viihtyminen työssä
 • Indikaattoreina
  • kysymyskohtaiset keskiarvot (ja hajonta)
  • koko osion kysymysten keskiarvo (ja hajonta),
   indikaattori OMA TYÖ

Henkilöstön hyvinvointikysely

Lataa tästä yllä esitettyihin indikaattoreihin pohjautuvat henkilöstön hyvinvointia mittaavat kysymykset.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi