Kestävyysosaaminen

Kestävyysosaamisella tarkoitetaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarvittavaa ammattiosaamista, joka koostuu työprosessin hallintaan, työyhteisössä toimimiseen, toimintaympäristön tuntemukseen ja globaaliin ulottuvuuteen liittyvästä osaamisesta (kuva alla).

  • Toisintavan tason kestävyysosaaminen kytkeytyy työprosessissa tarvittaviin perustaitoihin ja työyhteisössä toimimiseen.
  • Ennakoivan tason kestävyysosaaminen laajenee ammattialan toimintaympäristön muutoksen ja kehityksen ymmärtämiseen sekä reflektiivisiin taitoihin.
  • Uudistavan tason kestävyysosaaminen laajenee globaaliin näkökulmaan, ekososiaaliseen sivistykseen ja muutoksen tekemiseen.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi