Yhteiset visiot

Organisaatioiden toiminnan ja oppimisen suurin haaste on siinä, kuinka yksilöiden sisäiset tarpeet ja tavoitteet voidaan yhdistää yhteiseksi visioksi, tarkoituksiksi ja päämääriksi. Oppiva yhteisö kykenee rakentamaan jaettuja visioita, jotka puhuttelevat kaikkia yhteisön toimijoita. Jaetut visiot ja tarkoitukset eivät voi syntyä ylhäältä annettuina, vaan ne nousevat yhteisön jäsenistä. Oppivan yhteisön tuleekin pitää sisällään riittävästi vapausasteita, jotta yksilöt pystyvät toteuttamaan itseään ja omia päämääriään yhteisön kautta.

Yhteinen visio on kuin hologrammi. Se voidaan jakaa mielivaltaisen pieniin osiin ja silti jokaisessa palassa heijastuu alkuperäinen kuva. Kun yhteisö muodostaa aidon jaetun vision, tapahtuu juuri tällä tavalla. Yhteinen visio ei ole kompromissi yhteisön jäsenten haluista ja toiveista, vaan jokainen yhteisön jäsen voi nähdä vision omia päämääriään laajempana kokonaisuutena.

Jotta yhteisön jäsenet kykenivät luomaan yhteisen vision, heidän on koettava voivansa vaikuttaa nykyiseen todellisuuteensa. Aidon yhteisen vision syntymisen edellytyksenä ovat oppivat ihmiset, jotka pystyvät itse luomaan omaa tulevaisuuttaan ja näkemään kokonaisuuden merkityksen omien tarpeidensa ohitse. Oppiva ihminen kykenee asettumaan toisen ihmisen asemaan ja katsomaan samaa kokonaisuutta sen eri puolilta.

(Peter Senge 1990. The Fifth Discipline.)

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi