Vaihtoehtoiset tulevaisuudet

Olemme taipuvaisia näkemään tulevaisuuden vallitsevan kehityksen jatkumona. Tulevaisuushorisonttimme kaventuu  todennäköisiin tulevaisuuksiin (kuva alla). Tällöin toisinnamme olemassa olevaa kehitystä. Jos haluamme uudistaa yhteiskuntaa, tarvitsemme tulevaisuushorisontin avartamista erilaisiin mahdollisiin tulevaisuuksiin. Oleellista on pohtia, millainen tulevaisuus olisi toivottava. Kuvittelemamme tulevaisuudet ohjaavat omaa ja yhteistä elämäämme. Tärkein tulevaisuustaito onkin kyky visioida yhdessä vaihtoehtoisia ja tavoittelemisen arvoisia tulevaisuuksia ja oppia käyttämään niitä nykyhetkessä.

Lisätietoa:

Antisipaatio – miten käsityksemme tulevaisuudesta ohjaavat meitä nykypäivässä? (Demos Helsinki)
TOPI – Tulevaisuuden tutkimuksen oppimateriaali (Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto)

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi