Havainnointi

Oppilaitoksessa auditoija katsoo ympärilleen ja tekee havaintoja haastattelujen lomassa. Lisäksi voidaan tehdä oppilaitoksen edustajan ohjaama kierros oppilaitoksen tiloissa. Tilojen ja toiminnan havainnointia kannattaa suunnata siihen, että etsitään näyttöjä keken näkymisestä oppilaitoksen arjessa ja käytännön toiminnassa. Erityisenä painopisteenä ovat sertifiointia varten arvioitavaksi valitut teemat.

HAVAINNOITAVIA ASIOITA OVAT ESIMERKIKSI

 • Jätteiden lajittelun organisointi, ohjeistus ja toimivuus, vastaavuus suunnitelmiin
 • Materiaalien säästävä käyttö (ohjeet, toteutuminen)
 • Turvallisuusohjeet ja -järjestelyt eri tiloissa, piha-alueen turvallisuus
 • Energiansäästöohjeet ja toimenpiteiden toteutuminen eri tiloissa
 • Hyvinvointiin, kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisyyn tai muuhun sos. kestävyyden teemaan liittyvien asioiden näkyminen koulun tiloissa ja toiminnassa
 • Monikulttuurisuuteen tai kulttuuriperintöön ja kansainvälisyyteen liittyvien teemojen näkyminen koulun tiloissa ja toiminnassa
 • Yleinen keke-tiedotus, ohjeet ja seurantatiedot ym. esim. koulun seinällä
 • Tilojen ja pihaympäristön siisteys ja viihtyisyys
 • Kestävään kehitykseen liittyvät oppilastyöt
 • Kestävän kehityksen oppimateriaali
 • Koulun ilmapiiri, henkilöstön yhteistyö, oppilaiden käytös ja toiminta, vuorovaikutus henkilöstön ja oppilaiden välillä

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi