Kestävyystaidot

Kestävyystaitojen oppimisella viitataan koulutuksen aikana saatavan kestävyysosaamisen hankkimiseen (kuva alla). Kestävyysosaaminen koostuu työprosessiin ja työyhteisössä toimimiseen liittyvistä tiedoista ja taidoista, toimintaympäristön tuntemuksesta ja reflektiivisistä taidoista, ja sekä globaaliin ulottuvuuteen ja muutoksen tekemiseen liittyvistä taidoista.

Esimerkkejä: Reflektiivisten taitojen oppiminen
Lisätietoa systeemisen ajattelun oppimisesta

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi