Agenda 2030

Agenda 2030 on YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, joka hyväksyttiin YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa New Yorkissa 25.9.2015. Agenda 2030 sisältää 17 maailmanlaajuista kestävän kehityksen tavoitetta sekä 169 alatavoitetta.

Suomessa toimintaohjelman toimeenpano- ja seurantavastuu on hallituksella. Agenda 2030:n kansallista toimeenpanoa koordinoi valtioneuvoston kanslia. Yhteiskunnan eri sektoreiden edustajista koostuva kestävän kehityksen toimikunta seuraa ja arvioi toimintaohjelman toteutumista yhteistyössä parlamentaarisen kehityspoliittisen toimikunnan kanssa.

Organisaatiot ja yksittäiset kansalaiset voivat osallistua Agenda 2030:n toteutukseen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen kautta. Esimerkiksi koulu tai oppilaitos voi tehdä oman toimenpidesitoumuksensa, joka julkistetaan valtioneuvoston kanslian ylläpitämällä Sitoumus 2050 -sivustolla.

Agenda 2030:n tavoitteet ovat tärkeä kaikkeen koulutukseen ja kasvatukseen linkitettävä sisältö. Lasten, nuorten, kansalaisten ja yhteiskunnan eri tehtävissä toimivien ammattilaisten on tärkeä ymmärtää maailmanlaajuisten tavoitteiden eri osa-alueet ja tunnistaa, miten he oman elämänsä rooleissa voivat olla niitä edistämässä. Agenda 2030:n oppimisessa on tärkeää tunnistaa tavoitteiden väliset keskinäisriippuvuudet. Kestäviä ratkaisuja voidaan löytää vain kokonaisuuden ymmärtämisen kautta.

Lisätietoa Agenda 2030:stä

Valtioneuvoston kanslian kestävän kehityksen sivusto
Suomen YK-liitto
Agenda 2030 -tavoitteiden systeeminen käsittely opetuksessa

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Sitoumus 2050 -sivusto
Yhteiskuntasitoumus: Ohjeita kouluille ja oppilaitoksille

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi