Kestävyyskysymysten ymmärtämistä tukevat ympäristöt

Kestävyyskysymysten ymmärtämisen tekevät haasteelliseksi niiden monimutkaisuus ja jopa globaalille tasolle ulottuvat vaikutukset. Asioiden yhteyksiä on haastavaa tehdä näkyväksi. Ajatellaanpa esimerkiksi globaaleja tuotantoketjuja, joissa tapahtuvia asioita emme näe ostaessamme kaupasta jonkin tuotteen. Kestävyyskysymysten ymmärtämistä tukevat oppimisympäristöt avaavat näiden vaikutusketjujen ja prosessien toimintaa. Parhaimmillaan oppimisympäristöihin kytkeytyy kumppaneiden kanssa yhteistyössä tapahtuvaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, joka mahdollistaa myös opiskelijoiden osallistumisen innovaatioiden tuottamiseen.

Esimerkkejä:

Perho liiketalousopisto: Perho Green City Farm

Haapajärven ammattiopisto:

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi