Kulttuurinen osallisuus

Jos haluamme kasvattaa työelämän ja yhteiskunnan uudistajia, on tärkeää, että opiskelijat kokevat olevansa aktiivisia osallisia ja vaikuttajia työyhteisöjen toimintakulttuureihin ja laajemmin yhteiskunnan kehitykseen. Osallisuuden kokemuksen syntyminen lähtee pienistä asioista: ovatko opiskelijat oppilaitoksessa ja työpaikoilla sääntöjen ja käskyjen noudattajien roolissa vai kuunnellaanko heidän ajatuksiaan, mielipiteitään ja ehdotuksiaan aidosti. Oppimisympäristöjen tulee tukea myös erilaisten kulttuurien tuntemusta ja kohtaamisia, jotka synnyttävät myötätuntoa ja ymmärrystä erilaisista taustoista ja erilaisia näkemyksiä ja arvoja omaavien ihmisten välille.

Kulttuurinen osallisuus on myös oman paikan hahmottamista historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden muodostamassa jatkumossa. Tämän ymmärryksen syntymistä voidaan tukea monipuolisten oppimisympäristöjen valinnalla. Miten esimerkiksi kaupunkikuvassa näkyvät erilaiset historialliset kerrokset ja työelämässä ja yhteiskunnassa tapahtunut muutos? Mikä kulttuuriperinnössä on säilyttämisen arvoista ja voi ehkä auttaa meitä tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa? Mihin maailmamme ja yhteiskuntamme on kulkemassa ja mikä olisi toivottava ja tavoittelemisen arvoinen kehitys? Mitä on tulevaisuuden työelämä ja kuinka voin olla itse vaikuttamassa siihen, että tulevaisuus kehittyisi toivottuun suuntaan?

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi